He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות דעות -

בית המדרש
"דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם"
"דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם"
54 דקות
מילות מפתח:רמב"ם
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
תקנת חולי הנפשות
תקנת חולי הנפשות
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
החכם הוא ההולך בדרך האמצע שבמידות
החכם הוא ההולך בדרך האמצע שבמידות
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
השפעת דיבורו של האדם – נושא הדיבור כמותו ואיכותו
השפעת דיבורו של האדם - נושא הדיבור כמותו ואיכותו
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הריחוק אל הקצה האחרון במידות הקנאה התאוה והכבוד
הריחוק אל הקצה האחרון במידות הקנאה התאוה והכבוד
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הלכות בריאות ע"פ הרמבם
הלכות בריאות ע"פ הרמבם
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
דרכי התנהגות נכונות לתלמידי חכמים
דרכי התנהגות נכונות לתלמידי חכמים
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"ממהלכו של אדם נכר אם חכם ובעל דעה הוא או שוטה וסכל"
"ממהלכו של אדם נכר אם חכם ובעל דעה הוא או שוטה וסכל"
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
השפעת החברה על האדם ובחירת האדם את הסביבה
השפעת החברה על האדם ובחירת האדם את הסביבה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
תוכחה נכונה בין אדם לחברו איסור לשון הרע
תוכחה נכונה בין אדם לחברו איסור לשון הרע
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מה נקרא אבק לשון הרע
מה נקרא אבק לשון הרע
מספר פרק בסדרה : 11
play3