He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הכנה לפורים -

בית המדרש
הקדמה לספר אור חדש – רקע היסטורי של סיפור מגילת אסתר והשאלה מדוע חוגגים את פורים
הקדמה לספר אור חדש - רקע היסטורי של סיפור מגילת אסתר והשאלה מדוע חוגגים את פורים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
קבלת התורה מחדש – בפורים – שעור ראשון בנושא
קבלת התורה מחדש - בפורים – שעור ראשון בנושא
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מדוע התורה היתה חייבת להינתן מתוך כפיה
מדוע התורה היתה חייבת להינתן מתוך כפיה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
כיצד נס פורים הציל אותנו מעבודה זרה
כיצד נס פורים הציל אותנו מעבודה זרה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
בבית ראשון עבודת ה' כללית ולא היה מקום לביטוי הרצון החופשי
בבית ראשון עבודת ה' כללית ולא היה מקום לביטוי הרצון החופשי
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
החטא שגרם לגזירת המן – הכשיר אותנו למהפך של פורים
החטא שגרם לגזירת המן – הכשיר אותנו למהפך של פורים
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
ישנו עם אחד…
ישנו עם אחד...
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"אין בשר המת מרגיש באיזמל" – כשאומה ישנה היא איננה חשה בסכנות המרחפות עליה
"אין בשר המת מרגיש באיזמל" - כשאומה ישנה היא איננה חשה בסכנות המרחפות עליה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
והעיר שושן נבוכה
והעיר שושן נבוכה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מדוע נקרא החג פורים
מדוע נקרא החג פורים
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
ונהפוכו
ונהפוכו
מספר פרק בסדרה : 11
play3