Jerusalem

12°C
Scattered clouds

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: היכל הניגון - התשסח

בית המדרש
מרן הרב הנזיר והניגון -"ויהי כנגן המנגן ותהי עליו יד ה' "
מרן הרב הנזיר והניגון -"ויהי כנגן המנגן ותהי עליו יד ה' "
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
זימרת הלויים מול שתיקת הכהנים
זימרת הלויים מול שתיקת הכהנים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מורכבות ישום הלכות קול באישה ערווה בקהילה
מורכבות ישום הלכות קול באישה ערווה בקהילה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
המוסיקה ביסוד בניין העולם
המוסיקה ביסוד בניין העולם
מספר פרק בסדרה : 4
play3