Jerusalem

11°C
Clear sky

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: כנס ביישוב יקיר - התשסח

בית המדרש
דברי התעוררות
דברי התעוררות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
תשובה לאומית
תשובה לאומית
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תפילה – צוהר לשמים
תפילה – צוהר לשמים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מסירות נפש על עבודת השם
מסירות נפש על עבודת השם
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
תשובה ישראלית – ציונות דתית לכתחילה ממבט אישי
תשובה ישראלית - ציונות דתית לכתחילה ממבט אישי
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
חינוך לתשובה ותשובת החינוך
חינוך לתשובה ותשובת החינוך
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
עיון בספר יונה
עיון בספר יונה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
על חטא שחטאנו לפניך – תשובה של שמחה
על חטא שחטאנו לפניך – תשובה של שמחה
מספר פרק בסדרה : 8
play3