He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ארץ חמדה -

בית המדרש
תחילת מלכות ישראל – שיעור מספר 11
תחילת מלכות ישראל - שיעור מספר 11
17 דקות
מילות מפתח:היסטוריה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
סוף תקופת השופטים ומעשה פילגש בגבעה – שיעור מספר 10
סוף תקופת השופטים ומעשה פילגש בגבעה - שיעור מספר 10
17 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תקופת השופטים – שיעור מספר 9
תקופת השופטים - שיעור מספר 9
15 דקות
מילות מפתח:היסטוריה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
השוני בין הנהגת ה' בארץ ובחוץ לארץ – שיעור מספר 8
השוני בין הנהגת ה' בארץ ובחוץ לארץ - שיעור מספר 8
17 דקות
מילות מפתח:היסטוריה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הכניסה לארץ בהנהגת יהושוע בן נון – שיעור מספר 7
הכניסה לארץ בהנהגת יהושוע בן נון - שיעור מספר 7
15 דקות
מילות מפתח:היסטוריה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
ארץ ישראל – המקום בו עם ישראל ממלא את ייעודו – שיעור מספר 6
ארץ ישראל - המקום בו עם ישראל ממלא את ייעודו - שיעור מספר 6
11 דקות
מילות מפתח:היסטוריה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
חיבתו של יוסף הצדיק לארץ ישראל – שיעור מספר 5
חיבתו של יוסף הצדיק לארץ ישראל - שיעור מספר 5
11 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מעשי האבות בארץ ישראל – סימן לבנים – שיעור מספר 4
מעשי האבות בארץ ישראל - סימן לבנים - שיעור מספר 4
10 דקות
מילות מפתח:היסטוריה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הקשר של יעקב אבינו לארץ – שיעור מספר 3
הקשר של יעקב אבינו לארץ - שיעור מספר 3
12 דקות
מילות מפתח:היסטוריה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
המצווה הראשונה של אברהם אבינו – ההליכה לארץ ישראל – שיעור מספר 2
המצווה הראשונה של אברהם אבינו - ההליכה לארץ ישראל - שיעור מספר 2
10 דקות
מילות מפתח:היסטוריה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
ארץ ישראל היא מרכז העולם – שיעור מספר 1
ארץ ישראל היא מרכז העולם - שיעור מספר 1
9 דקות
מילות מפתח:היסטוריה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
המצב הרוחני של עם ישראל בתקופת רבן גמליאל
המצב הרוחני של עם ישראל בתקופת רבן גמליאל
17 דקות
מילות מפתח:היסטוריה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
המלך אמציה
המלך אמציה
20 דקות
מילות מפתח:היסטוריה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
התפלגות ממלכת שלמה
התפלגות ממלכת שלמה
15 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
השפעת בית המקדש על עם ישראל
השפעת בית המקדש על עם ישראל
14 דקות
מילות מפתח:היסטוריה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
עמודי היכל מקדש שלמה- יכין ובועז
עמודי היכל מקדש שלמה- יכין ובועז
15 דקות
מילות מפתח:היסטוריה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
המעבר למלכות הקבע של דוד המלך
המעבר למלכות הקבע של דוד המלך
20 דקות
מילות מפתח:היסטוריה, מלכות דוד
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
ההכנה למלכות הארעית של שאול
ההכנה למלכות הארעית של שאול
14 דקות
מילות מפתח:היסטוריה
מספר פרק בסדרה : 18
play3