He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: איגרות קצרות -

בית המדרש
מנהגי תקופת הנידות של האשה
מנהגי תקופת הנידות של האשה
63 דקות
מילות מפתח:נדה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הטענה על הרמב"ם בעקבות כתיבת ספרו הגדול משנה תורה
הטענה על הרמב"ם בעקבות כתיבת ספרו הגדול משנה תורה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
האם רצוי להוסיף לתפילת הצבור תחינות ומזמורים ? תפילה בכוונה ובמרוצה
האם רצוי להוסיף לתפילת הצבור תחינות ומזמורים ? תפילה בכוונה ובמרוצה
מספר פרק בסדרה : 3
play3