פרשת: מקץ | הדלקת נרות: 15:56 | הבדלה: 17:17 (ירושלים) 

סדרה: אורות התשובה - התשסט

פרק 225
18 דקות
פרקי ההתקרבות של תשובת הדור - חלק ב'
פרק 224
21 דקות
פרקי ההתקרבות של תשובת הדור - הרב ערן טמיר
פרק 223
23 דקות
סיום הספר אורות התשובה למרן הרב קוק זצ"ל
פרק 222
16 דקות
"רגשי התשובה... מוכרחים להתגלות בספרות"
פרק 221
19 דקות
עקירת הטבע של קדושת היהדות היא הגורמת לכל בלבולי הדעות
פרק 220
19 דקות
חזרתו בתשובה של החול הישראלי
פרק 219
23 דקות
"כשרוצים באמת לשוב. . . "
פרק 218
22 דקות
ההתגלות הגדולה של התשובה בחיי ישראל ובתחיתו בארצנו
פרק 217
28 דקות
"הצדיקים הבהירים ... הם מזככים את הכל"
פרק 216
26 דקות
תשובה עילאה ותשובה תתאה - חלק ב
פרק 215
24 דקות
תשובה עילאה ותשובה תתאה - חלק א
פרק 214
26 דקות
בעל תורה אין לו תקנת תשובה כי אם בתורה
פרק 213
23 דקות
תשובת המחשבה קודמת לתשובת המעשה
פרק 212
20 דקות
פעולת התשובה השלמה - חרדה ובטחון כאחד
פרק 211
23 דקות
הנשמה המאירה כל פגמיה גלויים לפניה
פרק 210
21 דקות
"הצער שמרגישים בעת שניגשים אל כל דבר שבקדושה"
פרק 209
28 דקות
התשובה היא מחוברת עם הגבורה האישית
פרק 208
29 דקות
האושר שנובע מהחרטה הגמורה על החטאים
פרק 207
24 דקות
פחד העוונות
פרק 206
28 דקות
"מחשכי ההויה עלופים הם בפחדי שוא"

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן