He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ואני תפילה -

בית המדרש
התפילה היא פרי היום
התפילה היא פרי היום
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
תפילה במקום קרבנות
תפילה במקום קרבנות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תפילות – כנגד תמידין תקנום
תפילות - כנגד תמידין תקנום
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
תורה ותפילה – היחס בינהם
תורה ותפילה - היחס בינהם
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
תכלית התפילה – בקשת הצרכים או קרבת אלהים ?
תכלית התפילה - בקשת הצרכים או קרבת אלהים ?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
שחרית מנחה ערבית – למה צריך שלוש תפילות ביום ?
שחרית מנחה ערבית - למה צריך שלוש תפילות ביום ?
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האם מותר להתפלל שיקרה לי נס ?
האם מותר להתפלל שיקרה לי נס ?
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הכנה לתפילה
הכנה לתפילה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מעלת התפילה בבית הכנסת בציבור ובמנין
מעלת התפילה בבית הכנסת בציבור ובמנין
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מעלת התפילה בציבור והצורך בתפילה כללית
מעלת התפילה בציבור והצורך בתפילה כללית
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מעלתם של פסוקי דזמרא – אשרי יושבי ביתך
מעלתם של פסוקי דזמרא - אשרי יושבי ביתך
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
קדושת פירות ארצנו ומעלת בנינה החומרי של ארץ ישראל
קדושת פירות ארצנו ומעלת בנינה החומרי של ארץ ישראל
45 דקות
נושא: טו בשבט
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
קריאת שמע – הלכותיה וכוונותיה
קריאת שמע - הלכותיה וכוונותיה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
המשך עניין קריאת שמע וכוונותיה , ברוך שם כבוד מלכותו
המשך עניין קריאת שמע וכוונותיה , ברוך שם כבוד מלכותו
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
כוונות ב 'שמע ישראל' – המשך וביאור 'ברוך שם כבוד מלכותו'
כוונות ב 'שמע ישראל' - המשך וביאור 'ברוך שם כבוד מלכותו'
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
פרשיות שמע – ואהבת , והיה אם שמוע  ציצית ומשמעותן
פרשיות שמע - ואהבת , והיה אם שמוע ציצית ומשמעותן
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה – חלק א
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה - חלק א
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה – חלק ב
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 18
play3