He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שפתי תפתח

בית המדרש
ללמוד להתפלל שמונה עשרה – הרקע לתפילת עמידה –  פרק 1
ללמוד להתפלל שמונה עשרה - הרקע לתפילת עמידה - פרק 1
6 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
מגזין
ללמוד להתפלל שמונה עשרה - הכניסה לתפילת עמידה - פרק 2
5 דקות
מדור: מגזין
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ללמוד להתפלל שמונה עשרה - ברכת מגן אבות - פרק 3
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
ללמוד להתפלל שמונה עשרה – ברכת גבורות – פרק 4
6 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
עניינה של ברכת 'אתה קדוש' - הרב מאיר טויבר מסביר
6 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
ברכת 'חונן הדעת': מהי בעצם הדעת ומדוע היא הראשונה בין ברכות הבקשות? - הרב מאיר טויבר
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3