He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שו"ת דייט

בית המדרש
שו"ת דייט: כדאי לצאת עם כמה במקביל? הרב יוני לביא בתשובה חד משמעית
3 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
שו"ת דייט: חבר שידך בינינו והתארסנו, עלינו לשלם לו או שאפשר להסתפק במתנה נחמדה? הרב יוני לביא משיב
1 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
הרב יוני לביא:עד כמה אפשרית השונות בקשר לקראת נישואין ?
1 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
האם הדייט הראשון יהיה גם האחרון ?
האם הדייט הראשון יהיה גם האחרון ?
1 דקות
מילות מפתח:דייטים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
האם ראוי שבחורה תיזום את הקשר עם הבחור?
1 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
סבלתי בעבר מדיכאון והלכתי לפסיכולוג, עלי לספר זאת לבחור שאני יוצאת איתו עכשיו? הרב יוני לביא עונה
סבלתי בעבר מדיכאון והלכתי לפסיכולוג, עלי לספר זאת לבחור שאני יוצאת איתו עכשיו? הרב יוני לביא עונה
1 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3