Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פלא יועץ תשפא

אסור לאדם שיפתח פה לשטן - הרב דב ביגון
יש להיזהר שהנקיונות לפסח לא יעוררו כעס ועצבנות - הרב דב ביגון
מצות משלוח מנות ומתנות לאביונים על פי ה'פלא יועץ' - הרב דב ביגון
מהו איסור ניחוש - הרב דב ביגון
אין לכנות שם רע לחברך - פינת שמירת הלשון עם הרב דב ביגון
מהו יום כיפור קטן ומהי סגולתו? הרב דב ביגון
מה קורה למי שמקלל את חברו? הרב דב ביגון
מהי אונאת דברים? הרב דב ביגון
אסור להטות את הדין - לימוד בספר פלא יועץ עם הרב דב ביגון
מהו איסור ניחוש? הרב דב ביגון מסביר
הסגולה הנפלאה של עניית אמן בכוונה - הרב דב ביגון מסביר כיצד היא פועלת
יש לדבר אל ההורים בכבוד - הרב דב ביגון
מהי חנופה ומדוע היא אסורה? הרב דב ביגון
מה ההגדרה של דברים של נבלות הפה? הרב דב ביגון
לשון הרע הוא הראש לכל דבר רע
המתודה בלי כונת הלב - וידויו מאוס
אסור לאדם שיפתח פיו לשטן
האם יש מצב בו אסור לדבר דברים טובים על אדם?
מי שיודע לכוון אבל לא מכוון בתפילה - הרי תפילתו כגוף בלי נשמה
התורה יש בה להמית ולהחיות - הכל תלוי בגישה של הלומד - הרב דב ביגון
הלומד על מנת לקנתר - נח לו שלא נברא . הרב דב ביגון