פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

סדרה: פינתו של הרב דב ביגון באהבה

ממנהגי האבלות של ספירת העומר - שלא לישא אשה
דנים בנושא ארבע כוסות ואכילת מצה בליל הסדר - הרב דב ביגון
מעלתה של שבת 'פרשת פרה' - הרב דב ביגון
מה צריך להקפיד לפני בדיקת חמץ? הרב דב ביגון
מה ההבדל בין חמץ ומצה - הרב דב ביגון
מהי השמחה האמיתית בפורים? הרב דב ביגון
אמירת הציבור ארבעה פסוקים של גאולה בעת קריאת המגילה - הרב דב ביגון
אופן קריאת המגילה בציבור - הרב דב ביגון
מצוות מחיית עמלק - הרב דב ביגון
דין מקום וזמן קריאת המגילה - הרב דב ביגון
"מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה" - הלכה יומית מאת הרב דב ביגון
כיצד היא מצות קריאת ההלל? הלכה יומית מאת הרב דב ביגון
איך יודעים אם אדם באמת צנוע? הלכה יומית עם הרב דב ביגון
"הגאוותנים הולכים עם האף בשמים" - הלכה יומית עם הרב דב ביגון
דין נסיעה למקום מרוחק בערב שבת - הלכה יומית מאת הרב דב ביגון
גם את לבישת הבגדים יש לעשות כהלכה - הרב דב ביגון
ההלכה המיוחדת בעניין אמירת עשרת הדברות בתפילה - הרב דב ביגון
העצבות מתאימה רק לזמן של זכרון חורבן בית המקדש - הרב דב ביגון
לאדם ירא שמים באמת יש רגישות לענייני הכלל והמקדש - הרב דב ביגון
כיצד קמים בזריזות בבוקר בלי להזיק לגוף - שיעור הלכה יומית מאת הרב דב ביגון

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן