He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פינתו של הרב דב ביגון באהבה

בית המדרש
ההכנות בערב ראש השנה והקשר לעמידה במשפט
10 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מנהגי האבלות השונים של האשכנזים והספרדים בימי בין המיצרים
6 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מאכלים שיש לאכול בראש השנה , לסימן טוב לכל השנה
5 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מקומה של ברכת שהחיינו בימי בין המיצרים
5 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
"אתה עומד בראש השנה ואתה לא יודע איפה אתה רשום"
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
להיזהר מלנהוג במידת בדין בימי בין המיצרים
6 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
למי אין חלק לעולם הבא והאם תשובה יכולה להציל את המצב? הרב דב ביגון
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
יום תשעה באב אסור בלימוד תורה
12 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
אמירת 'המלך הקדוש' ו'המלך המשפט' בתפילות עשרת ימי תשובה
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
איסור נעילת הסנדל בתשעה באב
5 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מנהג טבילה ומלקות בערב יום הכיפורים-הרב דב ביגון
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
התורה משמחת - לכן לא לומדים תורה בתשעה באב
4 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
חולה או אדם שאינו חש בטוב וצריך לאכול בתשעה באב - מאכילים אותו מיד
7 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
רחיצה אסורה בתשעה באב
3 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
המנהג בטלית ותפילין בתשעה באב
9 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מדוע בראש השנה ויום הכיפורים אין אומרים הלל?
3 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3