He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר דניאל תשפא

בית המדרש
אחרית ימיו של המלך יהויכין והדרמה הגדולה בסופם – הרב אייל ורד
אחרית ימיו של המלך יהויכין והדרמה הגדולה בסופם - הרב אייל ורד
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
ספר דניאל : הצצה להנהגת הקב"ה את העולם בזמן שעם ישראל יורד מהבמה
ספר דניאל : הצצה להנהגת הקב"ה את העולם בזמן שעם ישראל יורד מהבמה
40 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
שמירת הזהות היהודית בגלות
שמירת הזהות היהודית בגלות
46 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
חלום נבוכדנצאר –  מיהו ראש הזהב ומיהי האבן הגדולה
חלום נבוכדנצאר – מיהו ראש הזהב ומיהי האבן הגדולה
46 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
צלם הזהב, בבקעת דורא
44 דקות
מילות מפתח:צלם
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
דניאל. חנניה מישאל ועזריה בכבשן האש.
דניאל. חנניה מישאל ועזריה בכבשן האש.
43 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מכתבו של נבוכדנצאר ומדוע נשלח בתפוצה רבתי?
מכתבו של נבוכדנצאר ומדוע נשלח בתפוצה רבתי?
45 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
החלום הרע של נבוכדנאצר
החלום הרע של נבוכדנאצר
39 דקות
מילות מפתח:נבוכדנצאר
מספר פרק בסדרה :
play3