He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מאירי פנים

מגזין
גל תושיה בראיון חשוף במיוחד: "כל מה שבאמת חיפשתי זה למה לא למות"
26 דקות
מדור: מגזין
מספר פרק בסדרה :
play3
מגזין
"יש לך שליחות"; סיפור תשובתו המופלא של חן גוטרמן, מנכ"ל מכון מאיר
מדור: מגזין
מספר פרק בסדרה :
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
מדור: מגזין
מספר פרק בסדרה : 1
play3