He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: בא בזמן

'בא בזמן' – חודש ניסן ויציאה לחירות
'בא בזמן' - חודש ניסן ויציאה לחירות
48 דקות
סדרה:בא בזמן
מילות מפתח:חודש ניסן
מספר פרק בסדרה :
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
40 דקות
מדור: מגזין
סדרה:בא בזמן
מספר פרק בסדרה :
play3
מגזין
בא בזמן: תוכניות מיוחדת עם יצחק מאיר לכבוד יום ירושלים
בא בזמן: תוכניות מיוחדת עם יצחק מאיר לכבוד יום ירושלים
48 דקות
מדור: מגזין
סדרה:בא בזמן
מספר פרק בסדרה :
play3
מגזין
בא בזמן: יצחק מאיר מארח רבנים ואמנים לשיח מרתק על חודש תמוז
בא בזמן: יצחק מאיר מארח רבנים ואמנים לשיח מרתק על חודש תמוז
50 דקות
מדור: מגזין
סדרה:בא בזמן
מילות מפתח:חודש תמוז
מספר פרק בסדרה :
play3
מגזין
בא בזמן: יצחק מאיר מארח רבנים ואמנים לשיח מרתק לאור ימי בין המצרים
בא בזמן: יצחק מאיר מארח רבנים ואמנים לשיח מרתק לאור ימי בין המצרים
53 דקות
מדור: מגזין
סדרה:בא בזמן
מספר פרק בסדרה :
play3
מגזין
יש הכל אבל משהו חסר – להבין את החסרון של בית המקדש. 'בא בזמן' לחודש אב
יש הכל אבל משהו חסר - להבין את החסרון של בית המקדש. 'בא בזמן' לחודש אב
48 דקות
מדור: מגזין
סדרה:בא בזמן
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
תשובה נכונה: יצחק מאיר ומרואיינים מרתקים בתוכנית מיוחדת על חודש אלול
תשובה נכונה: יצחק מאיר ומרואיינים מרתקים בתוכנית מיוחדת על חודש אלול
54 דקות
סדרה:בא בזמן
מספר פרק בסדרה :
play3
מגזין
זה הזמן לסלוח: יצחק מאיר ושלל מרואיינים בתוכנית מיוחדת לחודש אלול
זה הזמן לסלוח: יצחק מאיר ושלל מרואיינים בתוכנית מיוחדת לחודש אלול
50 דקות
מדור: מגזין
סדרה:בא בזמן
מספר פרק בסדרה :
play3
מגזין
בא בזמן: תוכנית מיוחדת על השופר וענייניו הפלאיים עם יצחק מאיר וחברים
בא בזמן: תוכנית מיוחדת על השופר וענייניו הפלאיים עם יצחק מאיר וחברים
מדור: מגזין
סדרה:בא בזמן
מספר פרק בסדרה :
play3
מגזין
בא בזמן: יצחק מאיר בתוכנית גדושה ומיוחדת לחודש חשוון
בא בזמן: יצחק מאיר בתוכנית גדושה ומיוחדת לחודש חשוון
50 דקות
מדור: מגזין
סדרה:בא בזמן
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
חודש אדר : מה הסיבה שאנחנו מתחבאים מאחורי מסכות ?
חודש אדר : מה הסיבה שאנחנו מתחבאים מאחורי מסכות ?
41 דקות
סדרה:בא בזמן
מילות מפתח:חודש אדר
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
עבודת חודש אדר היא השמחה . כיצד עושים את זה ?
עבודת חודש אדר היא השמחה . כיצד עושים את זה ?
49 דקות
סדרה:בא בזמן
מספר פרק בסדרה : 2
play3
מגזין
הלילה שבו הכי מתאים לספר את הסיפור: 'בא בזמן' לקראת ליל הסדר
הלילה שבו הכי מתאים לספר את הסיפור: 'בא בזמן' לקראת ליל הסדר
47 דקות
מדור: מגזין
סדרה:בא בזמן
מילות מפתח:חג הפסח, חודש ניסן
מספר פרק בסדרה : 3
play3