He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ארבעה נכנסו לפרדס - תשפא

בית המדרש
טעותו של בן זומא והתוצאה – טרוף מערכות
טעותו של בן זומא והתוצאה - טרוף מערכות
59 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
אלישע : אדם אחר
אלישע : אדם אחר
52 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
פרדוקס הטוב
פרדוקס הטוב
58 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
עולם אחר
עולם אחר
56 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
אבני שיש טהור
אבני שיש טהור
59 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
סוד הגשם
סוד הגשם
60 דקות
מילות מפתח:ששת ימי הבריאה
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מה זה מלאך?
מה זה מלאך?
43 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
האם מלאכים באמת קיימים? הרב ראובן פיירמן
האם מלאכים באמת קיימים? הרב ראובן פיירמן
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
תורת הפרדוקס
תורת הפרדוקס
55 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
סוד הנסירה – הרב ראובן פיירמן
סוד הנסירה - הרב ראובן פיירמן
46 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
העולם שלנו לא ניתן להבנה על ידי החושים
העולם שלנו לא ניתן להבנה על ידי החושים
53 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
למה הם נכנסו לפרדס?
למה הם נכנסו לפרדס?
58 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3