He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אורות התורה אייר תשפא

בית המדרש
מה גורם לימוד בקדושה ורוממות נשמה – הרב צבי נחשוני
מה גורם לימוד בקדושה ורוממות נשמה - הרב צבי נחשוני
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
פרק א, חלק שני של פסקה א
פרק א, חלק שני של פסקה א
28 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
פרק א פסקה ג'
פרק א פסקה ג'
26 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
בירור עצם מהותה של התורה
בירור עצם מהותה של התורה
26 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
פרק א' המשך פסקה ג'  עד סוף הפרק
פרק א' המשך פסקה ג' עד סוף הפרק
27 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
תורה לשמה
תורה לשמה
25 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
אורות התורה פרק ד' פסקה ב'
אורות התורה פרק ד' פסקה ב'
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
תורה שבעל פה ורוח האומה
תורה שבעל פה ורוח האומה
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
כל התורה כולה היא שמותיו של הקב"ה
כל התורה כולה היא שמותיו של הקב"ה
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
כל התורה כולה – הרב צבי נחשוני
כל התורה כולה - הרב צבי נחשוני
27 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3