He

Fr

Es

Ru

En

נושא: דעת תבונות

play3
הנהגת שכר ועונש
הנהגת שכר ועונש
כיצד בסופו של דבר יופיע וישלוט הטוב בעולם
play3
כיצד בסופו של דבר יופיע וישלוט הטוב בעולם
כיצד על פי התכנית האלוהית עתיד הרע להתבער מן העולם
play3
כיצד על פי התכנית האלוהית עתיד הרע להתבער מן העולם
"כל מה שברא הקב"ה לא בראו אלא לכבודו" – האם הקב"ה מבקש  כבוד ?
play3
"כל מה שברא הקב"ה לא בראו אלא לכבודו" – האם הקב"ה מבקש כבוד ?
המחלוקת בעניין תחיית המתים
play3
המחלוקת בעניין תחיית המתים
מה שעבר על אדם הראשון הוא תבנית למה שעוברת האנושות כולה
play3
מה שעבר על אדם הראשון הוא תבנית למה שעוברת האנושות כולה
play3
הבורא תופס בשתי מידות כאחת : של הסתר פנים ושל גילוי פנים
הבורא תופס בשתי מידות כאחת : של הסתר פנים ושל גילוי פנים
play3
מהעדר הטוב שמשפיע הבורא נעשה הרע מאליו
מהעדר הטוב שמשפיע הבורא נעשה הרע מאליו
play3
עבודת האדם היא ביטול הרע מן האדם ומן העולם
עבודת האדם היא ביטול הרע מן האדם ומן העולם
play3
זיו הפנים הוא ההופעה הגשמית של החיבור בין הנשמה לגוף
זיו הפנים הוא ההופעה הגשמית של החיבור בין הנשמה לגוף
play3
הנשמה והגוף צריכים להשלים זה את זה
הנשמה והגוף צריכים להשלים זה את זה
play3
קטנות וגדלות באדם ובאנושות
קטנות וגדלות באדם ובאנושות
play3
ההטבה השלמה לאדם – כאשר מזכך את עצמו לשיכול לבוא אל שער המלך
ההטבה השלמה לאדם – כאשר מזכך את עצמו לשיכול לבוא אל שער המלך
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
האדם , מעשיו ופרי מעשיו – האם מהותו של האדם קודמת למעשיו ?
האדם , מעשיו ופרי מעשיו – האם מהותו של האדם קודמת למעשיו ?
play3
הרצון של הבורא – ממצע בין הבורא לבין הבריאה
הרצון של הבורא – ממצע בין הבורא לבין הבריאה
play3
האם יש להיסטוריה יד מכוונת או שהכל תלוי במעשי בני האדם ?
האם יש להיסטוריה יד מכוונת או שהכל תלוי במעשי בני האדם ?
play3
הזמן בהיסטוריה בו מתעלם ייחודו של הבורא הוא הזמן של עבודת האדם
הזמן בהיסטוריה בו מתעלם ייחודו של הבורא הוא הזמן של עבודת האדם