Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: פרשת השבוע ע"פ הגר"א

פרק 24
8 דקות
"טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת"
פרק 23
26 דקות
מהי ה"רוח האחרת" שהיתה עם כלב בן יפונה שבזכותה ירש את הארץ ?
פרק 22
24 דקות
הרב ערן טמיר על פרשת השבוע: איך מנהיג זוכה לכינוי 'משרת'?
פרק 21
26 דקות
היחס בין נתינת התרומות לקודש לבין צרכי החול של האדם
פרק 20
36 דקות
תיקון חטא המרגלים ע"י בניין ירושלים
פרק 19
10 דקות
"והגדת לבנך" - למי צריך להגיד ?
פרק 18
23 דקות
"להיות עתידים ליום הזה"
פרק 17
15 דקות
סוד התינוקות ...
פרק 16
43 דקות
המשפט והחינוך בישראל
פרק 15
15 דקות
אמונה בעולם ריאלי
פרק 14
27 דקות
אתחלתא דגאולה
פרק 13
35 דקות
ביאור הופעת נשמתו של משה רבנו בגאולה האחרונה
פרק 12
15 דקות
המטרה בירידת ישראל למצרים לצרף את ישראל כמו שמצרפים זהב בכור היתוך
פרק 11
39 דקות
איך לזהות את עקבות המשיח ?
פרק 10
33 דקות
המלוכה והממשלה לחי עולמים
פרק 9
34 דקות
היחס אל המלחמות
פרק 8
41 דקות
בין יופי פנימי ליופי חיצוני
פרק 7
43 דקות
בין האידיאל למציאות
פרק 6
25 דקות
מה יכול להיקרא 'חיים'? הרב ערן טמיר בביאורו של הגר"א על פרשת השבוע
פרק 5
35 דקות
פרשת וירא
דילוג לתוכן