He

Fr

Es

Ru

En

נושא: תרי עשר

"כי הנה היום בא בוער כתנור" – סיום ספר מלאכי
play3
"כי הנה היום בא בוער כתנור" – סיום ספר מלאכי
"והיא חברתך ואשת בריתך" – הביקורת על בבגידה באשת נעורים
play3
"והיא חברתך ואשת בריתך" – הביקורת על בבגידה באשת נעורים
"ועתה חלו נא פני אל ויחננו"
play3
"ועתה חלו נא פני אל ויחננו"
"משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי"
play3
"משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי"
המהומה הגדולה במלחמת גוג ומגוג
play3
המהומה הגדולה במלחמת גוג ומגוג
רמז  לכט' בנובמבר מהתנ"ך …. "הנה יום בא לה' וחולק שללך בקרבך"
play3
רמז לכט' בנובמבר מהתנ"ך …. "הנה יום בא לה' וחולק שללך בקרבך"
"ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים"
play3
"ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים"
"פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך"
play3
"פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך"
"גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בו"
play3
"גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בו"
"ובאו עמים רבים וגוים עצומים לבקש את ה' צבאות בירושלים"
play3
"ובאו עמים רבים וגוים עצומים לבקש את ה' צבאות בירושלים"
מראה המגילה העפה
play3
מראה המגילה העפה
האם יש בחינת שינה אצל הקב"ה ?
play3
האם יש בחינת שינה אצל הקב"ה ?
"רוני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך"- הנבואה על חזרת השכינה לירושלים
play3
"רוני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך"- הנבואה על חזרת השכינה לירושלים
מראות זכריה הנביא
play3
מראות זכריה הנביא
הנבואה המיוחדת אל חגי הנביא בכד' כסלו וחג החנוכה
play3
הנבואה המיוחדת אל חגי הנביא בכד' כסלו וחג החנוכה
"ועשו כי אני אתכם נאום ה' צבאות"
play3
"ועשו כי אני אתכם נאום ה' צבאות"
"כה אמר ה' צבאות לאמר העם הזה אמרו לא עת בא עת בית ה' להיבנות"
play3
"כה אמר ה' צבאות לאמר העם הזה אמרו לא עת בא עת בית ה' להיבנות"
"…היה דבר ה' ביד חגי הנביא"
play3
"…היה דבר ה' ביד חגי הנביא"
"הוי יושבי חבל הים גוי כרתים"
play3
"הוי יושבי חבל הים גוי כרתים"
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן: זה הקשר בין מכניקת הקוונטים ואורות הקודש
61 דקות
play3
נשים
הרבנית דינה ראפ: איך מחנכים לאמונה מגיל צעיר?
הרבנית דינה ראפ: איך מחנכים לאמונה מגיל צעיר?
15 דקות
play3
בית המדרש
הרמח"ל - רבי משה חיים לוצאטו
5 דקות
play3
בית המדרש
החול של ירושלים עיר הקודש
החול של ירושלים עיר הקודש
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
ניסי מלחמת ששת הימים
play3
בית המדרש
מיוחד: תפילת השל"ה עם הרב מרדכי אליהו
play3
בית המדרש
הרב ראובן ששון: כשהקב"ה מתגלה אלינו בירושלים
Shape-7
מוזיקה
אביעד שר לירושלים: 'באנו שוב'