He

Fr

Es

Ru

En

נושא: אד"ר היקר

play3
אבולוטיביות וחפזון בתיקון העולם
אבולוטיביות וחפזון בתיקון העולם
ההבטה של הרב קוק מעבר למטריאליזם
play3
ההבטה של הרב קוק מעבר למטריאליזם
"אתם הרגתם את אלהים" – מה מסתתר בטענה זו של אומות העולם  ?
play3
"אתם הרגתם את אלהים" – מה מסתתר בטענה זו של אומות העולם ?
מהחרדה של  יראת העונש צומחת טובה של ביצור כח המשחית שבחיית האדם
play3
מהחרדה של יראת העונש צומחת טובה של ביצור כח המשחית שבחיית האדם
היהדות באמיתתה חייבת לבוא עם צדיקות ושמחת חיים ולא קדרות ודכדוך
play3
היהדות באמיתתה חייבת לבוא עם צדיקות ושמחת חיים ולא קדרות ודכדוך
דעת אלהים  אמיתית היא דעת האידיאליים האלוהיים ולא דעת האלוהת בעצמותה
play3
דעת אלהים אמיתית היא דעת האידיאליים האלוהיים ולא דעת האלוהת בעצמותה
שמות הבורא הם גילוי לאידיאליים האלוהיים ולא לעצמות האלוהית
play3
שמות הבורא הם גילוי לאידיאליים האלוהיים ולא לעצמות האלוהית
play3
המושג של 'עבודת אלהים' באופנו הנמוך
המושג של 'עבודת אלהים' באופנו הנמוך
play3
על תלמידי חכמים וכל מי שיש לו כשרון ונטיה לדברים רוחניים לקבע לימודו במרומי החכמה האלוהית
על תלמידי חכמים וכל מי שיש לו כשרון ונטיה לדברים רוחניים לקבע לימודו במרומי החכמה האלוהית
play3
התהום שבין הפילוסופיה והדת
התהום שבין הפילוסופיה והדת
play3
כשהחברה מוכשרת לקלוט אידיאליים גדולים , שוב האידיאליים הקטנים לא מספקים את הנפשות
כשהחברה מוכשרת לקלוט אידיאליים גדולים , שוב האידיאליים הקטנים לא מספקים את הנפשות
play3
"מעמד הנפש פנימה יש עריגה אל העצמיות של כל נושא חביב"
"מעמד הנפש פנימה יש עריגה אל העצמיות של כל נושא חביב"
play3
"ההשכחה של האידיאליים האלוהיים מוכרחת היא להגביר שנאה לישראל"
"ההשכחה של האידיאליים האלוהיים מוכרחת היא להגביר שנאה לישראל"
play3
המחשבה המתוקה – הכרת האלוהות כנשמה המחייה לגוף הזקוק להחייאה
המחשבה המתוקה – הכרת האלוהות כנשמה המחייה לגוף הזקוק להחייאה
play3
התבוננות סוביקטיבית ואובייקטיבית
התבוננות סוביקטיבית ואובייקטיבית
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מניעת דרישת ה'  תחילתה נגרמת מעצלות אך לאחר זמן היא מרגילה את האדם למחשכים
מניעת דרישת ה' תחילתה נגרמת מעצלות אך לאחר זמן היא מרגילה את האדם למחשכים
play3
אילו מחשבות הן קוסמופוליטיות ואילו מחשבות יחודיות לעם ישראל ?
אילו מחשבות הן קוסמופוליטיות ואילו מחשבות יחודיות לעם ישראל ?
play3
תנאי להחזרת שכינה לישראל הוא הסרת הפחד העודף של המחשבה
תנאי להחזרת שכינה לישראל הוא הסרת הפחד העודף של המחשבה
play3
הפחד הנפרז הוא נוטל את זיו החיים של האדם
הפחד הנפרז הוא נוטל את זיו החיים של האדם