He

Fr

Es

Ru

En

נושא: נתיב כח היצר

מהי ההתגברות על היצר בהודאת האדם על הרעה כשם שהוא מודה על הטובה
play3
מהי ההתגברות על היצר בהודאת האדם על הרעה כשם שהוא מודה על הטובה
המשבר כלים בחמתו
play3
המשבר כלים בחמתו
האדם צריך לעזר אלוהי במלחמת היצר
play3
האדם צריך לעזר אלוהי במלחמת היצר
הקושי שבהסרת היצר הרע
play3
הקושי שבהסרת היצר הרע
הריח הטוב של בחורים ובחורות בישראל הכובשים את יצרם
play3
הריח הטוב של בחורים ובחורות בישראל הכובשים את יצרם
כל הזובח יצרו ומתודה עליו – כאילו כבדו להקב"ה בעולם הזה ובעולם הבא
play3
כל הזובח יצרו ומתודה עליו – כאילו כבדו להקב"ה בעולם הזה ובעולם הבא
חומרת זה המביא עצמו לידי הרהור עברה
play3
חומרת זה המביא עצמו לידי הרהור עברה
משמעות שמות היצר הרע : הלך , אורח ואיש
play3
משמעות שמות היצר הרע : הלך , אורח ואיש
לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למשאוי
play3
לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למשאוי
על ידי התורה מסולק האדם מן היצר הרע
play3
על ידי התורה מסולק האדם מן היצר הרע
"כי גחלים אתה חותה על ראשו" – ההטבה לאויב כאמצעי  לביטולו
play3
"כי גחלים אתה חותה על ראשו" – ההטבה לאויב כאמצעי לביטולו
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים – הרב אייל ורד
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים – שיעור מיוחד לשנה החדשה – הרב חגי לונדין
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
מגזין
צינורות היצירה – ר' יואל בן הראש -תכנית נוספת של 'גוונים'
צינורות היצירה - ר' יואל בן הראש -תכנית נוספת של 'גוונים'
play3
בית המדרש
כי אנו עמך ואתה אלוהינו: שירה מכל הלב – הרב דניאל כהן
כי אנו עמך ואתה אלוהינו: שירה מכל הלב - הרב דניאל כהן
'יהדות בקטנה' – חג הסוכות: הרב חגי לונדין
'יהדות בקטנה' - חג הסוכות: הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
סוכות -להרגיש קצת לא בבית – הרב חגי לונדין
סוכות -להרגיש קצת לא בבית - הרב חגי לונדין