He

Fr

Es

Ru

En

נושא: להיות בינוני - פרקים בתניא

play3
היהודי ה'בינוני'  הוא לא 'תקלה בייצור' – דווקא ממנו יש להקב"ה נחת
היהודי ה'בינוני' הוא לא 'תקלה בייצור' - דווקא ממנו יש להקב"ה נחת
"ספרם של בינוניים" -ספרו של  היהודי הפשוט
play3
"ספרם של בינוניים" -ספרו של היהודי הפשוט
"בחינת אהבה העולה על כולנה, כמעלת הזהב על הכסף, והיא אהבה כרשפי אש"
play3
"בחינת אהבה העולה על כולנה, כמעלת הזהב על הכסף, והיא אהבה כרשפי אש"
כמים הפנים לפנים' – על אהבה הדוחקת את הבשר של הבינוני
play3
כמים הפנים לפנים' – על אהבה הדוחקת את הבשר של הבינוני
התבוננות בהנהגת ה' את האדם שנובעת מאהבה מולידה אהבת ה' בחזרה
play3
התבוננות בהנהגת ה' את האדם שנובעת מאהבה מולידה אהבת ה' בחזרה
play3
מה פירוש הציווי לאהוב את ה' ?
מה פירוש הציווי לאהוב את ה' ?
play3
האם אפשר לחוות רגעים של אהבת השם לאנשים פשוטים – בינוניים ?
האם אפשר לחוות רגעים של אהבת השם לאנשים פשוטים – בינוניים ?
play3
עניינן של שתי סוגי אהבות – אהבה רבה ואהבת עולם
עניינן של שתי סוגי אהבות – אהבה רבה ואהבת עולם
play3
שתי יראות . שתי אהבות
play3
על הפרנסה – למשמעותה של דירה בתחתונים
על הפרנסה – למשמעותה של דירה בתחתונים
play3
להבה ושמן  נשמה וגוף : האדם נמשל לנר
להבה ושמן נשמה וגוף : האדם נמשל לנר
play3
כי קרוב אליך הדבר'  – לחיות  את הגודל בתוך הקוטן
כי קרוב אליך הדבר' – לחיות את הגודל בתוך הקוטן
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
נחמת הבינוני – הבינוני נאבק, מתמודד. האם יש לו נחמה ? מניין מקבל כח להמשיך ?
נחמת הבינוני – הבינוני נאבק, מתמודד. האם יש לו נחמה ? מניין מקבל כח להמשיך ?
play3
עד מתי ' ? –  האם נגזר על הבינוני של התניא להלחם כל חייו ?
עד מתי ' ? – האם נגזר על הבינוני של התניא להלחם כל חייו ?
play3
אתה לא מזייף ולא צבוע אתה פשוט טיפוס ה'בינוני' של ספר 'התניא'
אתה לא מזייף ולא צבוע אתה פשוט טיפוס ה'בינוני' של ספר 'התניא'