Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: להיות בינוני - פרקים בתניא
“במי יחפוץ המלך יותר ממני” המן ומהותו על פי חסידות – הרב אייל ורד
"במי יחפוץ המלך יותר ממני" המן ומהותו על פי חסידות - הרב אייל ורד
208355
היהודי ה’בינוני’  הוא לא ‘תקלה בייצור’ – דווקא ממנו יש להקב”ה נחת
36 דקות
היהודי ה'בינוני' הוא לא 'תקלה בייצור' - דווקא ממנו יש להקב"ה נחת
40
144939
“ספרם של בינוניים” -ספרו של  היהודי הפשוט
15 דקות
"ספרם של בינוניים" -ספרו של היהודי הפשוט
39
144961
“בחינת אהבה העולה על כולנה, כמעלת הזהב על הכסף, והיא אהבה כרשפי אש”
40 דקות
"בחינת אהבה העולה על כולנה, כמעלת הזהב על הכסף, והיא אהבה כרשפי אש"
37
148258
כמים הפנים לפנים’ – על אהבה הדוחקת את הבשר של הבינוני
39 דקות
כמים הפנים לפנים' - על אהבה הדוחקת את הבשר של הבינוני
35
148346
התבוננות בהנהגת ה’ את האדם שנובעת מאהבה מולידה אהבת ה’ בחזרה
41 דקות
התבוננות בהנהגת ה' את האדם שנובעת מאהבה מולידה אהבת ה' בחזרה
34
148454
מה פירוש הציווי לאהוב את ה’ ?
40 דקות
מה פירוש הציווי לאהוב את ה' ?
33
148455
האם אפשר לחוות רגעים של אהבת השם לאנשים פשוטים – בינוניים ?
34 דקות
האם אפשר לחוות רגעים של אהבת השם לאנשים פשוטים - בינוניים ?
32
148456