He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מעשה חכמים

play3
'לנצח כל רגע מחדש'  – על עבודת הבינוני  לימוד ניגון הבינוני לעומק
'לנצח כל רגע מחדש' - על עבודת הבינוני לימוד ניגון הבינוני לעומק
ארבעה סיפורים מכוננים על אדמו"ר הזקן מהם עולה יסודי שיטתו
play3
ארבעה סיפורים מכוננים על אדמו"ר הזקן מהם עולה יסודי שיטתו
נחום איש גם זו והעני – על משמעותו של רגע
play3
נחום איש גם זו והעני – על משמעותו של רגע
"אבא חלקיה" – להיות אנשים שמורידים גשמים
play3
"אבא חלקיה" – להיות אנשים שמורידים גשמים
"יוסף מוקיר שבת" – על שבת , יום חול, והיחס בינהם
play3
"יוסף מוקיר שבת" – על שבת , יום חול, והיחס בינהם
אנא אלך מפניך, ואנא מפניך אברח'
play3
אנא אלך מפניך, ואנא מפניך אברח'
כך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו – לימוד לקראת ימי בין המצרים
play3
כך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו – לימוד לקראת ימי בין המצרים
play3
"ונעשה שם שחוק גדול" . מעשה מבטחון חלק ג'
"ונעשה שם שחוק גדול" . מעשה מבטחון חלק ג'
play3
"אקלקל לו זאת"  – על  גמישות ונוקשות, על תכנון וזרימה – מעשה מבטחון  חלק ב'
"אקלקל לו זאת" – על גמישות ונוקשות, על תכנון וזרימה – מעשה מבטחון חלק ב'
play3
על מלך שמחפש מי דואג פחות ממנו, ועל המפגש עם יהודי שחי בנחת – מעשה מבטחון – חלק א'
על מלך שמחפש מי דואג פחות ממנו, ועל המפגש עם יהודי שחי בנחת – מעשה מבטחון – חלק א'
play3
"אני ואתה נשנה את העולם " – רבי עקיבא מתעמת מול טורנוסרופוס
"אני ואתה נשנה את העולם " – רבי עקיבא מתעמת מול טורנוסרופוס
play3
ירושה היא אצלך ' – על רבי ינאי , לימוד תורה ושייכות לתורה
ירושה היא אצלך ' – על רבי ינאי , לימוד תורה ושייכות לתורה
play3
הרב אייל ורד :"החרש היה ליבם" כיצד שכח רבי אלעזר בן ערך את תלמודו ?
play3
"כי אנחנו טעמנו היין הטוב" – על יין הונגרי ותחפושת – שיעור הכנה לחודש אדר
"כי אנחנו טעמנו היין הטוב" – על יין הונגרי ותחפושת – שיעור הכנה לחודש אדר
play3
"מתן אדם ירחיב לו" – על צדקה ובחירה. מעשה באבא יודן ואשתו
"מתן אדם ירחיב לו" – על צדקה ובחירה. מעשה באבא יודן ואשתו
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"מעשה במטרוניתא… " – מהו הסוד לזיווג זיווגים ?
"מעשה במטרוניתא… " – מהו הסוד לזיווג זיווגים ?
play3
' חכמת נשים בנתה ביתה' על אשה כשרה שהביאה לתוך ביתה אוצר של תבונה ועצה טובה.
' חכמת נשים בנתה ביתה' על אשה כשרה שהביאה לתוך ביתה אוצר של תבונה ועצה טובה.
play3
"עיני בנאמני ארץ " – מעשה מחולדה ובור – על ברית ונאמנות
"עיני בנאמני ארץ " – מעשה מחולדה ובור – על ברית ונאמנות
play3
שפת לא ידעתי אשמע' – על קצרים בתקשורת הזוגית
שפת לא ידעתי אשמע' – על קצרים בתקשורת הזוגית