He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מעשה חכמים

'לנצח כל רגע מחדש'  – על עבודת הבינוני  לימוד ניגון הבינוני לעומק
play3
'לנצח כל רגע מחדש' – על עבודת הבינוני לימוד ניגון הבינוני לעומק
ארבעה סיפורים מכוננים על אדמו"ר הזקן מהם עולה יסודי שיטתו
play3
ארבעה סיפורים מכוננים על אדמו"ר הזקן מהם עולה יסודי שיטתו
נחום איש גם זו והעני – על משמעותו של רגע
play3
נחום איש גם זו והעני – על משמעותו של רגע
"אבא חלקיה" – להיות אנשים שמורידים גשמים
play3
"אבא חלקיה" – להיות אנשים שמורידים גשמים
"יוסף מוקיר שבת" – על שבת , יום חול, והיחס בינהם
play3
"יוסף מוקיר שבת" – על שבת , יום חול, והיחס בינהם
אנא אלך מפניך, ואנא מפניך אברח'
play3
אנא אלך מפניך, ואנא מפניך אברח'
כך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו – לימוד לקראת ימי בין המצרים
play3
כך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו – לימוד לקראת ימי בין המצרים
"ונעשה שם שחוק גדול" . מעשה מבטחון חלק ג'
play3
"ונעשה שם שחוק גדול" . מעשה מבטחון חלק ג'
"אקלקל לו זאת"  – על  גמישות ונוקשות, על תכנון וזרימה – מעשה מבטחון  חלק ב'
play3
"אקלקל לו זאת" – על גמישות ונוקשות, על תכנון וזרימה – מעשה מבטחון חלק ב'
על מלך שמחפש מי דואג פחות ממנו, ועל המפגש עם יהודי שחי בנחת – מעשה מבטחון – חלק א'
play3
על מלך שמחפש מי דואג פחות ממנו, ועל המפגש עם יהודי שחי בנחת – מעשה מבטחון – חלק א'
"אני ואתה נשנה את העולם " – רבי עקיבא מתעמת מול טורנוסרופוס
play3
"אני ואתה נשנה את העולם " – רבי עקיבא מתעמת מול טורנוסרופוס
ירושה היא אצלך ' – על רבי ינאי , לימוד תורה ושייכות לתורה
play3
ירושה היא אצלך ' – על רבי ינאי , לימוד תורה ושייכות לתורה
play3
הרב אייל ורד :"החרש היה ליבם" כיצד שכח רבי אלעזר בן ערך את תלמודו ?
"כי אנחנו טעמנו היין הטוב" – על יין הונגרי ותחפושת – שיעור הכנה לחודש אדר
play3
"כי אנחנו טעמנו היין הטוב" – על יין הונגרי ותחפושת – שיעור הכנה לחודש אדר
"מתן אדם ירחיב לו" – על צדקה ובחירה. מעשה באבא יודן ואשתו
play3
"מתן אדם ירחיב לו" – על צדקה ובחירה. מעשה באבא יודן ואשתו
"מעשה במטרוניתא… " – מהו הסוד לזיווג זיווגים ?
play3
"מעשה במטרוניתא… " – מהו הסוד לזיווג זיווגים ?
' חכמת נשים בנתה ביתה' על אשה כשרה שהביאה לתוך ביתה אוצר של תבונה ועצה טובה.
play3
' חכמת נשים בנתה ביתה' על אשה כשרה שהביאה לתוך ביתה אוצר של תבונה ועצה טובה.
"עיני בנאמני ארץ " – מעשה מחולדה ובור – על ברית ונאמנות
play3
"עיני בנאמני ארץ " – מעשה מחולדה ובור – על ברית ונאמנות
שפת לא ידעתי אשמע' – על קצרים בתקשורת הזוגית
play3
שפת לא ידעתי אשמע' – על קצרים בתקשורת הזוגית
חם באתר
play3
בית המדרש
האם המתים יודעים מה קורה עם החיים?
play3
נשים
רוח נשית – שרה דריבן
רוח נשית - שרה דריבן
30 דקות
play3
בית המדרש
'רוח נשית' - יען נוה
28 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-7
מוזיקה
בשמחה תמיד: מחרוזת הניגונים של חיים ישראל ומקהלת ידידים
Shape-2
ברוך דיין האמת: הקדוש יהודה גואטה הי"ד
ברוך דיין האמת: הקדוש יהודה גואטה הי"ד
Shape-2
בית המדרש
מה הרב אלישע זצ"ל היה אומר לנו על האסון במירון?
מה הרב אלישע זצ"ל היה אומר לנו על האסון במירון?
play3
בית המדרש
הרב דניאל כהן: הארה לפרשת בחוקותי