פרשת: ויקהל | הדלקת נרות: 17:02 | הבדלה: 18:19 (ירושלים) 

נושא: מעשה חכמים

פרק 32
45 דקות
'לנצח כל רגע מחדש': על עבודת הבינוני - לימוד ניגון 'הבינוני' לעומק מאת הרב איל ורד
פרק 31
39 דקות
ארבעה סיפורים מכוננים על אדמו"ר הזקן מהם עולה יסודי שיטתו
פרק 30
42 דקות
נחום איש גם זו והעני - על משמעותו של רגע
פרק 29
42 דקות
"אבא חלקיה" - להיות אנשים שמורידים גשמים
פרק 28
53 דקות
"יוסף מוקיר שבת" - על שבת , יום חול, והיחס בינהם
פרק 27
43 דקות
אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח: הרב אייל ורד
פרק 21
46 דקות
כך הקב"ה מנהיג את עולמו: לימוד לקראת בין המצרים עם הרב אייל ורד
פרק 20
52 דקות
"ונעשה שם שחוק גדול" . מעשה מבטחון חלק ג'
פרק 19
45 דקות
"אקלקל לו זאת" - על גמישות ונוקשות, על תכנון וזרימה - מעשה מבטחון חלק ב'
פרק 18
44 דקות
על מלך שמחפש מי דואג פחות ממנו, ועל המפגש עם יהודי שחי בנחת - מעשה מבטחון - חלק א'
פרק 17
43 דקות
אני ואתה נשנה את העולם: רבי עקיבא מתעמת מול טורנוסרופוס – הרב אייל ורד
פרק 16
42 דקות
ירושה היא אצלך ' - על רבי ינאי , לימוד תורה ושייכות לתורה
פרק 15
38 דקות
הרב אייל ורד :"החרש היה ליבם" כיצד שכח רבי אלעזר בן ערך את תלמודו ?
פרק 14
36 דקות
"כי אנחנו טעמנו היין הטוב" - על יין הונגרי ותחפושת - שיעור הכנה לחודש אדר
פרק 13
44 דקות
"מתן אדם ירחיב לו" - על צדקה ובחירה. מעשה באבא יודן ואשתו
פרק 12
42 דקות
"מעשה במטרוניתא... " - מהו הסוד לזיווג זיווגים ?
פרק 11
43 דקות
' חכמת נשים בנתה ביתה' על אשה כשרה שהביאה לתוך ביתה אוצר של תבונה ועצה טובה.
פרק 10
45 דקות
"עיני בנאמני ארץ " - מעשה מחולדה ובור - על ברית ונאמנות
פרק 9
44 דקות
שפת לא ידעתי אשמע' - על קצרים בתקשורת הזוגית
פרק 8
45 דקות
מעשה בבעל שאמר לאשתו "אם אמצא בך דבר אחד יפה - לא נתגרש"

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן