Jerusalem

6°C
Light Rain

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: אומר ודברים

play3
פרשת ויחי- הלימוד שאפשר  ללמוד מיוסף
פרשת ויחי- הלימוד שאפשר ללמוד מיוסף
לעשות רק מה שיצא מושלם – זה טעות
play3
לעשות רק מה שיצא מושלם – זה טעות
מדוע ענה יעקב לרחל בחריפות על היותה עקרה
play3
מדוע ענה יעקב לרחל בחריפות על היותה עקרה
מדוע נשואין חלים בקניין כספי ?
play3
מדוע נשואין חלים בקניין כספי ?
פרשת וירא- מה בעייתי במידה של "שלי שלי ושלך שלך"
play3
פרשת וירא- מה בעייתי במידה של "שלי שלי ושלך שלך"
מה השוני בין אברהם ללוט ?
play3
מה השוני בין אברהם ללוט ?
למה אדם נקרא אדם ?
play3
למה אדם נקרא אדם ?
play3
פרשת וזאת הברכה- מה העניין החזרה התמידית על פרשיות התורה
פרשת וזאת הברכה- מה העניין החזרה התמידית על פרשיות התורה
play3
הביאה אל הארציות בדרך הנכונה
הביאה אל הארציות בדרך הנכונה
play3
שיחה על הרב קוק
שיחה על הרב קוק
play3
פרשת דברים-מה התנאים הנכונים לתוכחה ?
פרשת דברים-מה התנאים הנכונים לתוכחה ?
play3
פרשת פנחס- האם קנאות זה דבר טוב?
פרשת פנחס- האם קנאות זה דבר טוב?
play3
פרשת קרח- מה ראה קרח שגרם לו להיכשל?
פרשת קרח- מה ראה קרח שגרם לו להיכשל?
play3
שלח לך-מה היה סיבת הפחד של המרגלים?
שלח לך-מה היה סיבת הפחד של המרגלים?
play3
מהי הכרת הטוב
מהי הכרת הטוב
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
פרשת נשא-מה כוונת השלום בפרשה?
פרשת נשא-מה כוונת השלום בפרשה?
play3
פרשת במדבר -מה הכוח הרוחני הטמון במדבר?
פרשת במדבר -מה הכוח הרוחני הטמון במדבר?
play3
פרשת בחוקותי- בעניין הערבות ההדדית בישראל
פרשת בחוקותי- בעניין הערבות ההדדית בישראל
play3
פרשת בהר- על השמיטה
פרשת בהר- על השמיטה