He

Fr

Es

Ru

En

נושא: פרי צדיק' לרבי צדוק הכהן מלובלין

play3
מהות השמחה בחג הסוכות
מהות השמחה בחג הסוכות
מדוע פרשת וזאת הברכה נקראת בשמחת תורה
play3
מדוע פרשת וזאת הברכה נקראת בשמחת תורה
ראש השנה משפיע קדושה לכל השנה כולה
play3
ראש השנה משפיע קדושה לכל השנה כולה
מעלת מצות הביכורים כמבוא לקדושת האכילה
play3
מעלת מצות הביכורים כמבוא לקדושת האכילה
play3
כל אדם מישראל צריך להיות שופט ושוטר על מעשיו
כל אדם מישראל צריך להיות שופט ושוטר על מעשיו
play3
בהבנת תכלית הגלויות זוכים לנחמה
בהבנת תכלית הגלויות זוכים לנחמה
play3
שכר המצוות הוא השמיעה לדבר ה'
שכר המצוות הוא השמיעה לדבר ה'
play3
תשעה באב – שיא החורבן הוא תחילת התקומה
תשעה באב – שיא החורבן הוא תחילת התקומה
play3
עניין המסעות והחניות במדבר
play3
"השגת התגלות ה' – יכול להשיגה ביותר בבין המיצרים"
"השגת התגלות ה' – יכול להשיגה ביותר בבין המיצרים"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מה נדרש מאיתנו בתקופת בין המיצרים
מה נדרש מאיתנו בתקופת בין המיצרים