He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מבצע 'צוק איתן'

play3
מהי מלחמת מצווה ?
מהי מלחמת מצווה ?
כצד להתייחס לידיעות על פגיעה ונפילת חיילים במלחמה
play3
כצד להתייחס לידיעות על פגיעה ונפילת חיילים במלחמה
תגובה לדברי מוחמד דף המגדף ימח שמו , והבנת יסוד קטרוג אומות העולם על ישראל
play3
תגובה לדברי מוחמד דף המגדף ימח שמו , והבנת יסוד קטרוג אומות העולם על ישראל
כל מלחמות ישראל הן חלק מתהליך הגאולה והשלמתה
play3
כל מלחמות ישראל הן חלק מתהליך הגאולה והשלמתה
התיקון המוסרי האישי של האזרחים בעורף מסייע לחיילים במלחמה
play3
התיקון המוסרי האישי של האזרחים בעורף מסייע לחיילים במלחמה
שמחה ועצב בזמן מלחמה
play3
שמחה ועצב בזמן מלחמה
האם למסור את הנפש גם בשביל הצלחה בקרב קטן ?
play3
האם למסור את הנפש גם בשביל הצלחה בקרב קטן ?
play3
"ומלחמות אני עשיתי"
"ומלחמות אני עשיתי"
play3
גבורת המלחמה
play3
עזה : התיקון הכללי
play3
אוזר ישראל בגבורה – חלק ג
אוזר ישראל בגבורה – חלק ג
play3
בעת מלחמה יש להימנע מדיבורים של קטנוניות והחלשת האומה
בעת מלחמה יש להימנע מדיבורים של קטנוניות והחלשת האומה
play3
איך להתגבר על הפחד – הוודאות והעשיה הבלתי פוסקת
איך להתגבר על הפחד – הוודאות והעשיה הבלתי פוסקת
play3
אוזר ישראל בגבורה – חלק ב
אוזר ישראל בגבורה – חלק ב
play3
אוזר ישראל בגבורה – חלק א
אוזר ישראל בגבורה – חלק א
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
עשר שניות של מלחמה
play3
סגולה לפגיעה באויב וביאורה
סגולה לפגיעה באויב וביאורה
play3
"עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה  –  באמצע מלחמת צוק איתן"
"עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה – באמצע מלחמת צוק איתן"
play3
"בעל מלחמות מצמיח ישועות" – הישועה צומחת מתוך המלחמה
"בעל מלחמות מצמיח ישועות" – הישועה צומחת מתוך המלחמה