He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר דניאל

פרק 16
37 דקות
"חתום וסתום הדברים" - סיום ספר דניאל
פרק 15
49 דקות
הנבואה על מלכות יוון
פרק 14
47 דקות
הספר הלבן של כורש
פרק 13
48 דקות
"שבועים שבעים" - לקראת מלכות כורש
פרק 12
46 דקות
לירושלים - תפילת דניאל
פרק 11
49 דקות
דניאל בגוב האריות - חלק ב
פרק 10
50 דקות
דניאל בגוב האריות - א
פרק 9
50 דקות
הכתובת היתה על הקיר... "מנה מנה תקל ופרסין" - סיומה של ממלכת בבל
פרק 8
49 דקות
חישוב הקץ
פרק 7
52 דקות
חית המתכת
פרק 6
50 דקות
חלומו השני של נבוכדנצאר
פרק 5
44 דקות
צלם לכבוד או עבודה זרה ? מדוע לא השתחוו חנניה מישאל ועזריה לצלם ?
פרק 4
51 דקות
צלם הזהב בבקעת דורא
פרק 3
49 דקות
ארבע המלכויות בפתרון דניאל
פרק 2
51 דקות
חלומו הנעלם של נבוכדנצאר
פרק 1
51 דקות
פתיחה לספר דניאל
דילוג לתוכן