Jerusalem

16°C
Few clouds

נא לא לגלוש באתר בשבתות ובחגי ישראל - תודה

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: גמרא של ארץ ישראל

play3
טעותם של המלאכים
טעותם של המלאכים
מדוע קשה הזיווג כקריעת ים סוף ?
play3
מדוע קשה הזיווג כקריעת ים סוף ?
תנורו של עכנאי : יום בוער כתנור – חלק ד'
play3
תנורו של עכנאי : יום בוער כתנור – חלק ד'
תנורו של עכנאי : אונאה – חלק ג
play3
תנורו של עכנאי : אונאה – חלק ג
פרדוקסליות של מתן תורה – חלק ב
play3
פרדוקסליות של מתן תורה – חלק ב
פרדוקסליות של מתן תורה – חלק א
play3
פרדוקסליות של מתן תורה – חלק א
תנורו של עכנאי : אונאה – חלק ב
play3
תנורו של עכנאי : אונאה – חלק ב
play3
תנורו של עכנאי : אונאה – חלק א
תנורו של עכנאי : אונאה – חלק א
play3
"ותלך לדרוש את ה'  " חלק ב
"ותלך לדרוש את ה' " חלק ב
play3
"ותלך לדרוש את ה'  " חלק א
"ותלך לדרוש את ה' " חלק א
play3
לחיות בעננים … – חלק ב
לחיות בעננים … – חלק ב
play3
לחיות בעננים … – חלק א
לחיות בעננים … – חלק א
play3
מדוע יש מחלוקות ? – חלק ב
מדוע יש מחלוקות ? – חלק ב
play3
מדוע יש מחלוקות ? – חלק א
מדוע יש מחלוקות ? – חלק א
play3
עולמות דאתכסייא – חלק ב
עולמות דאתכסייא – חלק ב
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין "צחוקים" טובים לקלות ראש ?
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
עולמות דאתכסייא – חלק א
עולמות דאתכסייא – חלק א
play3
הסתכל באורייתא וברא עלמא – חלק ב
הסתכל באורייתא וברא עלמא – חלק ב
play3
הסתכל באורייתא וברא עלמא – חלק א
הסתכל באורייתא וברא עלמא – חלק א
play3
שניים אוחזין בטלית – חלק ד'
שניים אוחזין בטלית – חלק ד'