Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: אם בישראל

פרק 15
44 דקות
רחל ורבי עקיבא
פרק 14
15 דקות
התמודדות עם מידות שיש לתקנן (שיעור שהוקלט בתוכנת זום)
פרק 13
52 דקות
כבוד חיובי וכבוד שלילי (שיעור שהוקלט בתוכנת זום)
פרק 12
90 דקות
עין טובה (שיעור שהוקלט בתוכנת זום)
פרק 11
63 דקות
כוחן של נשים בדור הגאולה
פרק 10
72 דקות
הארת פנים
פרק 9
73 דקות
כוחה של העין הטובה - שיעור מאת דינה ראפ
פרק 8
81 דקות
מידות טובות - יסוד האושר
פרק 7
69 דקות
חברותא לחיים
פרק 6
78 דקות
חיים של אמונה: שיעור מיוחד מאת הרבנית דינה ראפ
פרק 5
67 דקות
השונות המולידה אחדות
פרק 4
76 דקות
כלליות האשה
פרק 3
76 דקות
פנימיות האשה מולידה את ברכת הבית
פרק 2
67 דקות
מה' אשה לאיש
פרק 1
15 דקות
הרבנית דינה ראפ: איך מחנכים לאמונה מגיל צעיר?
פרק 15
52 דקות
"מרים זו פועה" - הדיבור של מרים לפייס התינוקות מחולל נפשות של גאולה - שיעור מאת דינה ראפ
פרק 14
71 דקות
דעת אלהים המחוללת את הרצון - שיעור מספר 15
פרק 13
74 דקות
יחס התורה לעונשים - דינה ראפ בשיעור נוסף בסדרת 'אם בישראל' שיעור מספר 14
פרק 12
72 דקות
פיתוח רגשי קודש בילד - שיעור מספר 13
פרק 11
68 דקות
היניקה - כאחד מפלאי הבורא. יסודות האמונה טמונים בהנקה - שיעור מספר 12