Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: לדעת בארץ דרכך

24 דקות
"לתקן במקום שקלקלנו"
33 דקות
כיצד בעל תשובה צריך להתיחס לעבר שלו
פרק 3
44 דקות
התופעה המופלאה שהתחדשה לראשונה בדורינו - בעלי התשובה - שיעור מספר 3
פרק 2
49 דקות
חזרתי בתשובה . ומה עם כל מה שעברתי לפני ... ? - היחס לעבר - שיעור מספר 2
פרק 1
51 דקות
תאמין שיכולים לתקן - שיעור ראשון בסדרה