He

Fr

Es

Ru

En

נושא: צדקת הצדיק

עוגמת הנפש של האדם על עברותיו היא ייסורי גהינם
play3
עוגמת הנפש של האדם על עברותיו היא ייסורי גהינם
לא התכוננת ? כנראה שהפעולה שאתה עומד לעשות איננה חשובה ומשמעותית
play3
לא התכוננת ? כנראה שהפעולה שאתה עומד לעשות איננה חשובה ומשמעותית
הקשר בין אכילה גשמית וקבלת עול מלכות שמים
play3
הקשר בין אכילה גשמית וקבלת עול מלכות שמים
מדוע זמן קריאת שמע תלוי בזמן אכילה ?
play3
מדוע זמן קריאת שמע תלוי בזמן אכילה ?
חמישה תנאים כדי לקבל עול מלכות שמים שלמה
play3
חמישה תנאים כדי לקבל עול מלכות שמים שלמה
האם קבלת עול מלכות שמיים בתחילת היום משפיעה על כל היום ?
play3
האם קבלת עול מלכות שמיים בתחילת היום משפיעה על כל היום ?
האדם צריך לקבל עול מלכות שמיים גם מתוך החושך שהוא מצוי בו והעדר המעשים הטובים
play3
האדם צריך לקבל עול מלכות שמיים גם מתוך החושך שהוא מצוי בו והעדר המעשים הטובים
מדוע צריך לקבל עול מלכות שמיים בקריאת שמע פעמיים בכל יום ?
play3
מדוע צריך לקבל עול מלכות שמיים בקריאת שמע פעמיים בכל יום ?
מדוע מסכת ברכות פותחת את התלמוד ומדוע הברכות הם עניין משמעותי בעבודת ה' ?
play3
מדוע מסכת ברכות פותחת את התלמוד ומדוע הברכות הם עניין משמעותי בעבודת ה' ?
כדי להכנס למסלול של התפתחות רוחנית צריך לזהות ולחפוז על הזדמנות להתחבר לבורא
play3
כדי להכנס למסלול של התפתחות רוחנית צריך לזהות ולחפוז על הזדמנות להתחבר לבורא
"האובדים שאיבדו את הראש" – ממה צריך להתעורר?  לאן הלכנו לאיבוד? ואיך חוזרים
play3
"האובדים שאיבדו את הראש" – ממה צריך להתעורר? לאן הלכנו לאיבוד? ואיך חוזרים
על התשובה ועל הבושה
play3
על התשובה ועל הבושה
באיזה אופן יש לקיים את ההנהגה "וחטאתי נגדי תמיד"?
play3
באיזה אופן יש לקיים את ההנהגה "וחטאתי נגדי תמיד"?
תשובה – מעולם הכיסוי
play3
תשובה – מעולם הכיסוי
"על ידי החשק הוא כלי קיבול להשראת שכינת  ה' יתברך בקרב ליבו"
play3
"על ידי החשק הוא כלי קיבול להשראת שכינת ה' יתברך בקרב ליבו"
ראשית הכניסה לעבודת ה' – בחפזון
play3
ראשית הכניסה לעבודת ה' – בחפזון
להיות צפרדע!
play3
להיות צפרדע!
קריאת שמות – להצליח להגדיר את מהותו של דבר
play3
קריאת שמות – להצליח להגדיר את מהותו של דבר
"וירא יעקב" – הפחד מתעורר כשישנה בצידו הזדמנות טובה
play3
"וירא יעקב" – הפחד מתעורר כשישנה בצידו הזדמנות טובה
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
ניוזלטר
שו"ת
Shape-7
מוזיקה
אמת, אמת: שיר חדש ונוגע של יעקב סינגר
play3
נשים
"איך אוציא לרשות הרבים דבר כל כך צנוע?"; יעל שבח בראיון אישי ונשי עם הרבנית רות בנימין
Shape-2
מגזין
"אין לי מנוחה"; אמנון שומרון והצייר ברוך נחשון בשיח אישי על אומנות ויהדות
play3
בית המדרש
מנהג טבילה ומלקות בערב יום הכיפורים-הרב דב ביגון