He

Fr

Es

Ru

En

נושא: צדקת הצדיק

play3
עוגמת הנפש של האדם על עברותיו היא ייסורי גהינם
עוגמת הנפש של האדם על עברותיו היא ייסורי גהינם
לא התכוננת ? כנראה שהפעולה שאתה עומד לעשות איננה חשובה ומשמעותית
play3
לא התכוננת ? כנראה שהפעולה שאתה עומד לעשות איננה חשובה ומשמעותית
הקשר בין אכילה גשמית וקבלת עול מלכות שמים
play3
הקשר בין אכילה גשמית וקבלת עול מלכות שמים
מדוע זמן קריאת שמע תלוי בזמן אכילה ?
play3
מדוע זמן קריאת שמע תלוי בזמן אכילה ?
חמישה תנאים כדי לקבל עול מלכות שמים שלמה
play3
חמישה תנאים כדי לקבל עול מלכות שמים שלמה
האם קבלת עול מלכות שמיים בתחילת היום משפיעה על כל היום ?
play3
האם קבלת עול מלכות שמיים בתחילת היום משפיעה על כל היום ?
האדם צריך לקבל עול מלכות שמיים גם מתוך החושך שהוא מצוי בו והעדר המעשים הטובים
play3
האדם צריך לקבל עול מלכות שמיים גם מתוך החושך שהוא מצוי בו והעדר המעשים הטובים
play3
מדוע צריך לקבל עול מלכות שמיים בקריאת שמע פעמיים בכל יום ?
מדוע צריך לקבל עול מלכות שמיים בקריאת שמע פעמיים בכל יום ?
play3
מדוע מסכת ברכות פותחת את התלמוד ומדוע הברכות הם עניין משמעותי בעבודת ה' ?
מדוע מסכת ברכות פותחת את התלמוד ומדוע הברכות הם עניין משמעותי בעבודת ה' ?
play3
כדי להכנס למסלול של התפתחות רוחנית צריך לזהות ולחפוז על הזדמנות להתחבר לבורא
כדי להכנס למסלול של התפתחות רוחנית צריך לזהות ולחפוז על הזדמנות להתחבר לבורא
play3
"האובדים שאיבדו את הראש" – ממה צריך להתעורר?  לאן הלכנו לאיבוד? ואיך חוזרים
"האובדים שאיבדו את הראש" – ממה צריך להתעורר? לאן הלכנו לאיבוד? ואיך חוזרים
play3
על התשובה ועל הבושה
על התשובה ועל הבושה
play3
באיזה אופן יש לקיים את ההנהגה "וחטאתי נגדי תמיד"?
באיזה אופן יש לקיים את ההנהגה "וחטאתי נגדי תמיד"?
play3
תשובה – מעולם הכיסוי
תשובה – מעולם הכיסוי
play3
"על ידי החשק הוא כלי קיבול להשראת שכינת  ה' יתברך בקרב ליבו"
"על ידי החשק הוא כלי קיבול להשראת שכינת ה' יתברך בקרב ליבו"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
ראשית הכניסה לעבודת ה' – בחפזון
ראשית הכניסה לעבודת ה' – בחפזון
play3
להיות צפרדע!
play3
קריאת שמות – להצליח להגדיר את מהותו של דבר
קריאת שמות – להצליח להגדיר את מהותו של דבר
play3
"וירא יעקב" – הפחד מתעורר כשישנה בצידו הזדמנות טובה
"וירא יעקב" – הפחד מתעורר כשישנה בצידו הזדמנות טובה