Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: קריאת הפטרה בטעמים

הפטרת פרשת שמיני – “ויוסף עוד דוד”
play3
הפטרת פרשת שמיני – “ויוסף עוד דוד”
הפטרת פרשת תזריע – “ואיש בא מבעל שלשה”
play3
הפטרת פרשת תזריע – “ואיש בא מבעל שלשה”
הפטרת פרשת מצורע – “וארבעה אנשים היו מצורעים”
play3
הפטרת פרשת מצורע – “וארבעה אנשים היו מצורעים”
הפטרה לשבת חנוכה – “רני ושמחי בת ציון”
play3
הפטרה לשבת חנוכה – “רני ושמחי בת ציון”
הפטרה לשבת ראש חודש – “כה אמר ה’ השמים כסאי”
play3
הפטרה לשבת ראש חודש – “כה אמר ה’ השמים כסאי”
הפטרת שחרית של יום הכיפורים – “ואמר סולו סולו פנו דרך”
play3
הפטרת שחרית של יום הכיפורים – “ואמר סולו סולו פנו דרך”
הפטרת פרשת צו – “כה אמר ה’ צבאות… עולותיכם ספו על זבחיכם”
play3
הפטרת פרשת צו – “כה אמר ה’ צבאות… עולותיכם ספו על זבחיכם”
הפטרת פרשת ויקרא – “עם זו יצרתי לי”
play3
הפטרת פרשת ויקרא – “עם זו יצרתי לי”
הפטרת פרשת פקודי – “ויעש חירום את הכירות”
play3
הפטרת פרשת פקודי – “ויעש חירום את הכירות”
הפטרת פרשת ויקהל – “וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצור”
play3
הפטרת פרשת ויקהל – “וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצור”
הפטרת פרשת כי תשא – “וישלח אחאב”
play3
הפטרת פרשת כי תשא – “וישלח אחאב”
הפטרת פרשת תצווה – “אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית”
play3
הפטרת פרשת תצווה – “אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית”
הפטרת פרשת תרומה – “וה’ נתן חכמה לשלמה”
play3
הפטרת פרשת תרומה – “וה’ נתן חכמה לשלמה”
הפטרת פרשת משפטים – “הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה'”
play3
הפטרת פרשת משפטים – “הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה’”
הפטרת פרשת יתרו – “בשנת מות המלך עוזיהו”
play3
הפטרת פרשת יתרו – “בשנת מות המלך עוזיהו”
הפטרת פרשת בשלח – “ותשר דבורה וברק”
play3
הפטרת פרשת בשלח – “ותשר דבורה וברק”
הפטרת פרשת בא – “הדבר אשר דבר ה’ אל ירמיהו הנביא…”
play3
הפטרת פרשת בא – “הדבר אשר דבר ה’ אל ירמיהו הנביא…”
חם באתר
play3
בית המדרש
יחס הורים לילדים שעזבו את הדת,כפיה ומשא ומתן בחינוך,מה היחס הראוי לפדופיל | שו”ת עם הרב שלמה אבינר
יחס הורים לילדים שעזבו את הדת,כפיה ומשא ומתן בחינוך,מה היחס הראוי לפדופיל | שו"ת עם הרב שלמה אבינר
58 דקות
play3
בית המדרש
חישובי הקץ וקץ המשיח – הרב אייל ורד
חישובי הקץ וקץ המשיח - הרב אייל ורד
41 דקות
play3
בית המדרש
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
44 דקות
play3
בית המדרש
מהם חלקי התורה המכונים פרד”ס ומוסר העבודה של הרמב”ם – הרב אורי שרקי
מהם חלקי התורה המכונים פרד"ס ומוסר העבודה של הרמב"ם - הרב אורי שרקי
54 דקות
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
מי שיודע לכוון אבל לא מכוון בתפילה – הרי תפילתו כגוף בלי נשמה
מי שיודע לכוון אבל לא מכוון בתפילה - הרי תפילתו כגוף בלי נשמה
play3
ילדים
חקירה בין ממדית – פרק 4
חקירה בין ממדית - פרק 4
play3
ילדים
חקירה בין מימדית – פרק 3
חקירה בין מימדית - פרק 3
play3
בית המדרש
‘חֶסֶד וֶאֱמֶת נִפְגָּשׁוּ’ – בין יהודה ליוסף | הרב אייל ורד
'חֶסֶד וֶאֱמֶת נִפְגָּשׁוּ' - בין יהודה ליוסף | הרב אייל ורד