Jerusalem

17°C
Clear sky

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: קריאת הפטרה בטעמים

play3
ברכות ההפטרה
ברכות ההפטרה
הפטרת פרשת שמיני – "ויוסף עוד דוד"
play3
הפטרת פרשת שמיני – "ויוסף עוד דוד"
הפטרת פרשת תזריע – "ואיש בא מבעל שלשה"
play3
הפטרת פרשת תזריע – "ואיש בא מבעל שלשה"
הפטרת פרשת מצורע – "וארבעה אנשים היו מצורעים"
play3
הפטרת פרשת מצורע – "וארבעה אנשים היו מצורעים"
הפטרה לשבת חנוכה – "רני ושמחי בת ציון"
play3
הפטרה לשבת חנוכה – "רני ושמחי בת ציון"
הפטרה לשבת ראש חודש – "כה אמר ה' השמים כסאי"
play3
הפטרה לשבת ראש חודש – "כה אמר ה' השמים כסאי"
הפטרת שחרית של יום הכיפורים – "ואמר סולו סולו פנו דרך"
play3
הפטרת שחרית של יום הכיפורים – "ואמר סולו סולו פנו דרך"
play3
הפטרת פרשת צו – "כה אמר ה' צבאות… עולותיכם ספו על זבחיכם"
הפטרת פרשת צו – "כה אמר ה' צבאות… עולותיכם ספו על זבחיכם"
play3
הפטרת פרשת ויקרא – "עם זו יצרתי לי"
הפטרת פרשת ויקרא – "עם זו יצרתי לי"
play3
הפטרת פרשת פקודי – "ויעש חירום את הכירות"
הפטרת פרשת פקודי – "ויעש חירום את הכירות"
play3
הפטרת פרשת ויקהל – "וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצור"
הפטרת פרשת ויקהל – "וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצור"
play3
הפטרת פרשת כי תשא – "וישלח אחאב"
הפטרת פרשת כי תשא – "וישלח אחאב"
play3
הפטרת פרשת תצווה – "אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית"
הפטרת פרשת תצווה – "אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית"
play3
הפטרת פרשת תרומה – "וה' נתן חכמה לשלמה"
הפטרת פרשת תרומה – "וה' נתן חכמה לשלמה"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
הפטרת פרשת משפטים – "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה'"
הפטרת פרשת משפטים – "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה'"
play3
הפטרת פרשת יתרו – "בשנת מות המלך עוזיהו"
הפטרת פרשת יתרו – "בשנת מות המלך עוזיהו"
play3
הפטרת פרשת בשלח – "ותשר דבורה וברק"
הפטרת פרשת בשלח – "ותשר דבורה וברק"
play3
הפטרת פרשת בא – "הדבר אשר דבר ה' אל ירמיהו הנביא…"
הפטרת פרשת בא – "הדבר אשר דבר ה' אל ירמיהו הנביא…"