He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מסכת שבת

play3
סיום  לימוד מסכת שבת דף קנז'
סיום לימוד מסכת שבת דף קנז'
מסכת שבת דף קנו'
play3
מסכת שבת דף קנו'
מסכת שבת דף קנה'
play3
מסכת שבת דף קנה'
מסכת שבת דף קנד'
play3
מסכת שבת דף קנד'
מסכת שבת דף קנג'
play3
מסכת שבת דף קנג'
מסכת שבת דף קנב'
play3
מסכת שבת דף קנב'
מסכת שבת דף קנא'
play3
מסכת שבת דף קנא'
play3
מסכת שבת דף קנ'
play3
מסכת שבת דף קמח' ע"ב
מסכת שבת דף קמח' ע"ב
play3
מסכת שבת דף קמז' ע"ב
מסכת שבת דף קמז' ע"ב
play3
מסכת שבת דף קמז'
play3
מסכת שבת דף קמו' ע"א
מסכת שבת דף קמו' ע"א
play3
מסכת שבת דף קמד' ע"ב
מסכת שבת דף קמד' ע"ב
play3
מסכת שבת דף קמד'
play3
מסכת שבת דף קמב' ע"ב
מסכת שבת דף קמב' ע"ב
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מסכת שבת דף קמא' ע"ב
מסכת שבת דף קמא' ע"ב
play3
מסכת שבת דף קמ' ע"א
מסכת שבת דף קמ' ע"א
play3
מסכת שבת דף קלט' ע"ב
מסכת שבת דף קלט' ע"ב
play3
מסכת שבת דף קלט'