He

Fr

Es

Ru

En

נושא: כלי יקר' על התורה

פרק 32
82 דקות
בין סילוקם של צדיקים לחורבן בית המקדש
פרק 31
85 דקות
נדר משולש
פרק 30
81 דקות
בין ה"רוחות"
פרק 29
103 דקות
דברים שרואים מ"שם" לא רואים מ"כאן"
פרק 28
59 דקות
אז מה "הסיבה" ?
פרק 27
92 דקות
חיפוש עצמי
פרק 26
88 דקות
בין הקצוות
פרק 25
76 דקות
בין כפיה לבחירה
פרק 24
78 דקות
הכל בגלל עלה?!
פרק 23
70 דקות
יצר הרע ?
פרק 22
56 דקות
החיבור ההכרחי...
פרק 21
45 דקות
"מלחמת הזבוב" - לשבת זכור
פרק 20
54 דקות
"שלם" או "שבור" ?
פרק 19
100 דקות
סוד ה"הבדלה"
פרק 18
52 דקות
"בת" , "אחות" או "אם" ?
פרק 17
68 דקות
על הבחירות- מנהיגות לנו או עלינו ?
פרק 16
89 דקות
בין "הגדה" ל"אגדה"
פרק 15
75 דקות
סוד ה"הפך"
פרק 14
119 דקות
לחלוץ "נעל אחת" או "שתי נעליים" ?
פרק 13
119 דקות
בין 'פיזור' ל'ריכוז'
דילוג לתוכן