פרשת: בהעלתך | הדלקת נרות: 19:00 | הבדלה: 20:22 (ירושלים) 

נושא: אהבת ישראל

3 דקות
מדוע שבחו הגדול של משה רבנו בו מסיימת התורה הוא דווקא שבירת הלוחות ולא שאר פעולותיו ?
35 דקות
המחלוקת בעם ישראל גרועה יותר מעבודה זרה
פרק 19
39 דקות
נקודת המוצא- אהבה !
פרק 18
37 דקות
אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל - והכל תלוי באהבת ישראל
פרק 17
39 דקות
"האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל" !
פרק 16
41 דקות
מה היחס שבין אהבת עם ישראל לאהבת ארץ ישראל ?
פרק 15
44 דקות
אהבת ישראל מוטבעת בכל נפש ישרה
פרק 14
36 דקות
לימוד תורה- חשיפת הטבע הטבוע בנו מאבות האומה- חלק ב'
פרק 13
44 דקות
לימוד תורה- חשיפת הטבע הטבוע בנו מאבות האומה- חלק א'
פרק 12
38 דקות
אהבת ישראל דורשת עבודה
פרק 11
49 דקות
מה הקשר בין ציונות ליראת שמים ?
פרק 9
49 דקות
השיטה - להסתכל חיובי !
פרק 6
38 דקות
"אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם"
פרק 5
44 דקות
המוחלטות של אהבת ישראל והגבולות שלה רק ברמה המעשית
פרק 4
38 דקות
אהבת האומה וביקורתה
פרק 3
46 דקות
"על פי הדעה תהיה האהבה" - בשביל לאהוב צריך ללמוד
פרק 2
52 דקות
אהבת ישראל היא תולדה של בירור והכרה שכלית קבועה ובלתי משתנה
פרק 1
44 דקות
פתיחה לסדרה אהבת ישראל
49 דקות
אהבה בכלל ואהבת ישראל בפרט

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!