He

Fr

Es

Ru

En

נושא: אהבת ישראל

play3
מדוע שבחו הגדול של משה רבנו בו מסיימת התורה הוא דווקא שבירת הלוחות ולא שאר פעולותיו ?
מדוע שבחו הגדול של משה רבנו בו מסיימת התורה הוא דווקא שבירת הלוחות ולא שאר פעולותיו ?
המחלוקת בעם ישראל גרועה יותר מעבודה זרה
play3
המחלוקת בעם ישראל גרועה יותר מעבודה זרה
נקודת המוצא- אהבה !
play3
נקודת המוצא- אהבה !
אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל – והכל תלוי באהבת ישראל
play3
אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל – והכל תלוי באהבת ישראל
"האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל" !
play3
"האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל" !
מה היחס שבין אהבת עם ישראל לאהבת ארץ ישראל ?
play3
מה היחס שבין אהבת עם ישראל לאהבת ארץ ישראל ?
אהבת ישראל מוטבעת בכל נפש ישרה
play3
אהבת ישראל מוטבעת בכל נפש ישרה
play3
לימוד תורה- חשיפת הטבע הטבוע בנו מאבות האומה- חלק ב'
לימוד תורה- חשיפת הטבע הטבוע בנו מאבות האומה- חלק ב'
play3
לימוד תורה- חשיפת הטבע הטבוע בנו מאבות האומה- חלק א'
לימוד תורה- חשיפת הטבע הטבוע בנו מאבות האומה- חלק א'
play3
אהבת ישראל דורשת עבודה
אהבת ישראל דורשת עבודה
play3
מה הקשר בין ציונות ליראת שמים ?
מה הקשר בין ציונות ליראת שמים ?
play3
השיטה – להסתכל חיובי !
השיטה – להסתכל חיובי !
play3
"אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם"
"אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם"
play3
המוחלטות של אהבת ישראל והגבולות שלה רק ברמה המעשית
המוחלטות של אהבת ישראל והגבולות שלה רק ברמה המעשית
play3
אהבת האומה וביקורתה
אהבת האומה וביקורתה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"על פי הדעה תהיה האהבה" – בשביל לאהוב צריך ללמוד
"על פי הדעה תהיה האהבה" – בשביל לאהוב צריך ללמוד
play3
אהבת ישראל היא תולדה של בירור והכרה שכלית קבועה ובלתי משתנה
אהבת ישראל היא תולדה של בירור והכרה שכלית קבועה ובלתי משתנה
play3
פתיחה לסדרה אהבת ישראל
פתיחה לסדרה אהבת ישראל
play3
אהבה בכלל ואהבת ישראל בפרט
אהבה בכלל ואהבת ישראל בפרט