He

Fr

Es

Ru

En

נושא: אהבת ישראל

מדוע שבחו הגדול של משה רבנו בו מסיימת התורה הוא דווקא שבירת הלוחות ולא שאר פעולותיו ?
play3
מדוע שבחו הגדול של משה רבנו בו מסיימת התורה הוא דווקא שבירת הלוחות ולא שאר פעולותיו ?
המחלוקת בעם ישראל גרועה יותר מעבודה זרה
play3
המחלוקת בעם ישראל גרועה יותר מעבודה זרה
נקודת המוצא- אהבה !
play3
נקודת המוצא- אהבה !
אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל – והכל תלוי באהבת ישראל
play3
אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל – והכל תלוי באהבת ישראל
"האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל" !
play3
"האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל" !
מה היחס שבין אהבת עם ישראל לאהבת ארץ ישראל ?
play3
מה היחס שבין אהבת עם ישראל לאהבת ארץ ישראל ?
אהבת ישראל מוטבעת בכל נפש ישרה
play3
אהבת ישראל מוטבעת בכל נפש ישרה
לימוד תורה- חשיפת הטבע הטבוע בנו מאבות האומה- חלק ב'
play3
לימוד תורה- חשיפת הטבע הטבוע בנו מאבות האומה- חלק ב'
לימוד תורה- חשיפת הטבע הטבוע בנו מאבות האומה- חלק א'
play3
לימוד תורה- חשיפת הטבע הטבוע בנו מאבות האומה- חלק א'
אהבת ישראל דורשת עבודה
play3
אהבת ישראל דורשת עבודה
מה הקשר בין ציונות ליראת שמים ?
play3
מה הקשר בין ציונות ליראת שמים ?
השיטה – להסתכל חיובי !
play3
השיטה – להסתכל חיובי !
"אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם"
play3
"אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם"
המוחלטות של אהבת ישראל והגבולות שלה רק ברמה המעשית
play3
המוחלטות של אהבת ישראל והגבולות שלה רק ברמה המעשית
אהבת האומה וביקורתה
play3
אהבת האומה וביקורתה
"על פי הדעה תהיה האהבה" – בשביל לאהוב צריך ללמוד
play3
"על פי הדעה תהיה האהבה" – בשביל לאהוב צריך ללמוד
אהבת ישראל היא תולדה של בירור והכרה שכלית קבועה ובלתי משתנה
play3
אהבת ישראל היא תולדה של בירור והכרה שכלית קבועה ובלתי משתנה
פתיחה לסדרה אהבת ישראל
play3
פתיחה לסדרה אהבת ישראל
אהבה בכלל ואהבת ישראל בפרט
play3
אהבה בכלל ואהבת ישראל בפרט
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן: זה הקשר בין מכניקת הקוונטים ואורות הקודש
61 דקות
play3
נשים
הרבנית דינה ראפ: איך מחנכים לאמונה מגיל צעיר?
הרבנית דינה ראפ: איך מחנכים לאמונה מגיל צעיר?
15 דקות
play3
בית המדרש
הרמח"ל - רבי משה חיים לוצאטו
5 דקות
play3
בית המדרש
החול של ירושלים עיר הקודש
החול של ירושלים עיר הקודש
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
ניסי מלחמת ששת הימים
play3
בית המדרש
מיוחד: תפילת השל"ה עם הרב מרדכי אליהו
play3
בית המדרש
הרב ראובן ששון: כשהקב"ה מתגלה אלינו בירושלים
Shape-7
מוזיקה
אביעד שר לירושלים: 'באנו שוב'