He

Fr

Es

Ru

En

נושא: -שיעורים בתיקון המידות-

פרק 10
19 דקות
עין טובה - השקפת עולם של ברכה
פרק 9
19 דקות
שלום עולמי בר קיימא - בצרוף ריבונו של עולם לתמונה - מידת השלום
פרק 8
20 דקות
מדת הקינאה שמוציאה את האדם מן העולם: הרב אליעזר קשתיאל
פרק 7
17 דקות
אם התנ"ך משבח את התמימות מדוע בחברה המודרנית היא נתפסת כחולשה?
פרק 6
15 דקות
גבורה - הפרטת הרצון להחיות את המציאות למנות קטנות שניתן להכיל אותן
פרק 5
19 דקות
האמת היא המציאות השקר לא קיים
פרק 4
19 דקות
הכבוד - כיצד לזהות אם הוא מדומה או כבוד אמיתי
פרק 3
14 דקות
הצניעות - הידיעה שמה שסמוי מן העין הוא העיקר והחיצוניות טפלה לו
פרק 2
16 דקות
הקשר בין הכנת תכניות מגרה לבין הצלה מכעס
פרק 1
16 דקות
מידת הזריזות
58 דקות
מטרת החינוך היא להכשיר את האדם להיות טוב וישר
פרק 19
68 דקות
בכל דרכיך דעהו - חלק א
פרק 7
17 דקות
סוד החשמל וספירת העומר - חלק ב
פרק 6
18 דקות
סוד החשמל וספירת העומר - חלק א
פרק 5
23 דקות
לשוב אל העור - חלק ב'
פרק 4
22 דקות
לשוב אל העור - חלק א'
פרק 3
44 דקות
מהגנה נרקיסיסטית לאהבת ישראל: ד''ר מיכאל אבולעפיה
פרק 2
43 דקות
חיפוש אחרי ניגון הייחוד
פרק 1
43 דקות
טיפול ביאוש
פרק 11
62 דקות
צניעות - לחיות חיים פנימיים - חלק ב'
דילוג לתוכן