Jerusalem

8°C
Clear sky

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: - שיעורי יום העצמאות -

play3
מצוות ישוב ארץ ישראל
מצוות ישוב ארץ ישראל
היווצרות המהלך הציוני מקורו בקודש למרות שיצא לפועל על ידי המתכחשים אל הקודש
play3
היווצרות המהלך הציוני מקורו בקודש למרות שיצא לפועל על ידי המתכחשים אל הקודש
"עוד לא תמו כל פלאייך" – מהם פלאים שמופיעים בדרך טבעית ?
play3
"עוד לא תמו כל פלאייך" – מהם פלאים שמופיעים בדרך טבעית ?
יקיצת הקודש הלאומי
play3
יקיצת הקודש הלאומי
מיוחדת מצוות כבוש ארץ ישראל שלצורך קיומה לכתחילה נכנסים למצב של סכנה
play3
מיוחדת מצוות כבוש ארץ ישראל שלצורך קיומה לכתחילה נכנסים למצב של סכנה
הביטוי המעשי של מצוות ישוב ארץ ישראל – הקמת מדינת ישראל
play3
הביטוי המעשי של מצוות ישוב ארץ ישראל – הקמת מדינת ישראל
play3
"כי דם עבדיו יקום … וכפר אדמתו עמו"
"כי דם עבדיו יקום … וכפר אדמתו עמו"
play3
חזון העצמות והעצמאות
חזון העצמות והעצמאות
play3
מזכרון לעצמאות – מכתבו של דגן ורטמן הי"ד
מזכרון לעצמאות – מכתבו של דגן ורטמן הי"ד
play3
"עין בעין יראו בשוב ה' ציון"
"עין בעין יראו בשוב ה' ציון"
play3
"ראיתי גאולת ישראל במו עיני"
"ראיתי גאולת ישראל במו עיני"
play3
דברים לזכרו של שמואל עקיבא וייס הי"ד
דברים לזכרו של שמואל עקיבא וייס הי"ד
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין "צחוקים" טובים לקלות ראש ?
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
המשבר שבעקבות הקמת המדינה – עליה לצורך ירידה
המשבר שבעקבות הקמת המדינה – עליה לצורך ירידה
play3
מדוע חל יום העצמאות דווקא בחודש אייר
מדוע חל יום העצמאות דווקא בחודש אייר
play3
מהי מדינת ישראל באמת
מהי מדינת ישראל באמת
play3
בירור המשמעות של יום העצמאות בחודש אייר דווקא
בירור המשמעות של יום העצמאות בחודש אייר דווקא