He

Fr

Es

Ru

En

נושא: - שיעורי יום העצמאות -

מצוות ישוב ארץ ישראל
play3
מצוות ישוב ארץ ישראל
היווצרות המהלך הציוני מקורו בקודש למרות שיצא לפועל על ידי המתכחשים אל הקודש
play3
היווצרות המהלך הציוני מקורו בקודש למרות שיצא לפועל על ידי המתכחשים אל הקודש
"עוד לא תמו כל פלאייך" – מהם פלאים שמופיעים בדרך טבעית ?
play3
"עוד לא תמו כל פלאייך" – מהם פלאים שמופיעים בדרך טבעית ?
יקיצת הקודש הלאומי
play3
יקיצת הקודש הלאומי
מיוחדת מצוות כבוש ארץ ישראל שלצורך קיומה לכתחילה נכנסים למצב של סכנה
play3
מיוחדת מצוות כבוש ארץ ישראל שלצורך קיומה לכתחילה נכנסים למצב של סכנה
הביטוי המעשי של מצוות ישוב ארץ ישראל – הקמת מדינת ישראל
play3
הביטוי המעשי של מצוות ישוב ארץ ישראל – הקמת מדינת ישראל
"כי דם עבדיו יקום … וכפר אדמתו עמו"
play3
"כי דם עבדיו יקום … וכפר אדמתו עמו"
play3
חזון העצמות והעצמאות
מזכרון לעצמאות – מכתבו של דגן ורטמן הי"ד
play3
מזכרון לעצמאות – מכתבו של דגן ורטמן הי"ד
"עין בעין יראו בשוב ה' ציון"
play3
"עין בעין יראו בשוב ה' ציון"
"ראיתי גאולת ישראל במו עיני"
play3
"ראיתי גאולת ישראל במו עיני"
דברים לזכרו של שמואל עקיבא וייס הי"ד
play3
דברים לזכרו של שמואל עקיבא וייס הי"ד
המשבר שבעקבות הקמת המדינה – עליה לצורך ירידה
play3
המשבר שבעקבות הקמת המדינה – עליה לצורך ירידה
הרב דב ביגון: ה' באייר, זה לא סתם תאריך
play3
הרב דב ביגון: ה' באייר, זה לא סתם תאריך
מהי מדינת ישראל באמת
play3
מהי מדינת ישראל באמת
בירור המשמעות של יום העצמאות בחודש אייר דווקא
play3
בירור המשמעות של יום העצמאות בחודש אייר דווקא
חם באתר
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
למה העולם הזה כל כך רע?
למה העולם הזה כל כך רע?
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?