He

Fr

Es

Ru

En

נושא: -שיעורים לפורים-

play3
האם יש מצווה להשתכר בפורים?
האם יש מצווה להשתכר בפורים?
קליפ לפורים תשע"ד
play3
קליפ לפורים תשע"ד
לך כנוס את כל היהודים
play3
לך כנוס את כל היהודים
מעל הדעת הכל אחד
play3
מעל הדעת הכל אחד
המן ואחשוורוש אסתר ומרדכי – "זה לעומת זה עשה האלהים"
play3
המן ואחשוורוש אסתר ומרדכי – "זה לעומת זה עשה האלהים"
"מחה תמחה את זכר עמלק" – מדוע "שילם" שאול במלכותו על אי קיום מצווה זו
play3
"מחה תמחה את זכר עמלק" – מדוע "שילם" שאול במלכותו על אי קיום מצווה זו
אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם בימים ההם בזמן הזה
play3
אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם בימים ההם בזמן הזה
play3
רצוי לרוב אחיו
play3
מקדושת שבת לקדושת פורים
מקדושת שבת לקדושת פורים
play3
הניצחון על עמלק
play3
דיני הספד ותענית ועשיית מלאכה בפורים
דיני הספד ותענית ועשיית מלאכה בפורים
play3
קדושת  המועדים בישראל וימי הפורים
קדושת המועדים בישראל וימי הפורים
play3
טעמי מנהגי פורים
play3
חודש אדר והלכות פורים
חודש אדר והלכות פורים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
האם מגילת אסתר תהייה קיימת בימות המשיח ומדוע?
האם מגילת אסתר תהייה קיימת בימות המשיח ומדוע?
play3
סוד הריח בפורים
play3
בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר
בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר
play3
התרדמה והשכרון המובילים לבחירה ונדבת הלב
התרדמה והשכרון המובילים לבחירה ונדבת הלב