He

Fr

Es

Ru

En

נושא: -שיעורים לעשרה בטבת-

איפה היה אלהים בשואה? שיעור מיוחד לעשרה בטבת - הרב חגי לונדין
פרק 639
9 דקות
ירושלים עדיין במצור
12 דקות
עשרה בטבת - יום הדין של ירושלים
24 דקות
מדוע חכמים תקנו צום על הטלת המצור על ירושלים הרי החיים בירושלים התנהלו כרגיל?
פרק 16
60 דקות
פרק טז' - "תקופת המאבק" - שלוש שנים בין שואה לתקומה
פרק 15
61 דקות
פרק טו' - עלילת דם - האשמת הציונות בשואה
פרק 14
57 דקות
פרק יד' - השואה
7 דקות
"כשיכספו ישראל תכלית הכוסף"- מטרת התענית שנרגיש כמה אנו חסרים
9 דקות
עשרה בטבת- התיקון לחורבן בימינו
3 דקות
המצור על ירושלים- אז והיום
5 דקות
הלכות עשרה בטבת
דילוג לתוכן