Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: -שיעורים לעשרה בטבת-
איפה היה אלהים בשואה?  שיעור מיוחד לעשרה בטבת – הרב חגי לונדין
איפה היה אלהים בשואה? שיעור מיוחד לעשרה בטבת - הרב חגי לונדין
200025
ירושלים עדיין במצור
9 דקות
ירושלים עדיין במצור
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
639
161569
עשרה בטבת – יום הדין של ירושלים
12 דקות
עשרה בטבת - יום הדין של ירושלים
161597
מדוע חכמים תקנו צום על הטלת המצור על ירושלים הרי החיים בירושלים התנהלו כרגיל?
24 דקות
מדוע חכמים תקנו צום על הטלת המצור על ירושלים הרי החיים בירושלים התנהלו כרגיל?
164940
פרק טז’ – “תקופת המאבק”  – שלוש שנים בין שואה לתקומה
60 דקות
פרק טז' - "תקופת המאבק" - שלוש שנים בין שואה לתקומה
16
166362
פרק טו’ – עלילת דם – האשמת הציונות בשואה
61 דקות
פרק טו' - עלילת דם - האשמת הציונות בשואה
15
166438
פרק יד’ – השואה
57 דקות
פרק יד' - השואה
14
166495
“כשיכספו ישראל תכלית הכוסף”- מטרת התענית שנרגיש כמה אנו חסרים
7 דקות
"כשיכספו ישראל תכלית הכוסף"- מטרת התענית שנרגיש כמה אנו חסרים
166925
עשרה בטבת- התיקון לחורבן בימינו
9 דקות
עשרה בטבת- התיקון לחורבן בימינו
166926
המצור על ירושלים- אז והיום
3 דקות
המצור על ירושלים- אז והיום
166927