Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: -שיעורי פרשת השבוע-

ההבדלים שבין עבודה זרה לבין אמונה טהורה
play3
ההבדלים שבין עבודה זרה לבין אמונה טהורה
השורות הריקות שבין החומשים סקירה של חטא המרגלים
play3
השורות הריקות שבין החומשים סקירה של חטא המרגלים
סיקור חטא המרגלים לקראת פטירת משה רבנו
play3
סיקור חטא המרגלים לקראת פטירת משה רבנו
השגגה שברציחה אינה סעיף מקל כמו בעברות אחרות
play3
השגגה שברציחה אינה סעיף מקל כמו בעברות אחרות
על דבקות ועל חיבור בכלל
play3
על דבקות ועל חיבור בכלל
ככל היוצא מפיו יעשה: האם הדיבור הוא כה משמעותי? הרב ליאור אנגלמן
play3
ככל היוצא מפיו יעשה: האם הדיבור הוא כה משמעותי? הרב ליאור אנגלמן
מדוע השכר של פנחס הוא שלום – שהוא לכאורה ההפך ממעשהו הקנאי? הרב ליאור אנגלמן
play3
מדוע השכר של פנחס הוא שלום – שהוא לכאורה ההפך ממעשהו הקנאי? הרב ליאור אנגלמן
הבחירה לראות טוב: הרב ליאור אנגלמן על פרשת בלק
play3
הבחירה לראות טוב: הרב ליאור אנגלמן על פרשת בלק
האם יתכן חינוך רק בנעימות בלי קשיחות ובלי הרמת קול ?
play3
האם יתכן חינוך רק בנעימות בלי קשיחות ובלי הרמת קול ?
חוקים ומשפטים אותנו למדת: הרב יואב מלכא על פרשת חוקת
play3
חוקים ומשפטים אותנו למדת: הרב יואב מלכא על פרשת חוקת
כיצד יתכן שחטא המרגלים קרה דווקא על ידי הגדולים בישראל? הרב אנגלמן עונה
play3
כיצד יתכן שחטא המרגלים קרה דווקא על ידי הגדולים בישראל? הרב אנגלמן עונה
צוחק מי שצוחק אחרון
play3
צוחק מי שצוחק אחרון
תופעת אלדד ומידד
play3
תופעת אלדד ומידד
הרב ליאור אנגלמן: דווקא המעשים השגרתיים עושים את הרעש הכי גדול
play3
הרב ליאור אנגלמן: דווקא המעשים השגרתיים עושים את הרעש הכי גדול
“הכל או כלום” – הנזירות של שמשון הגיבור איננה יתרון על שאר בני האדם אלא תנאי קיומי
play3
“הכל או כלום” – הנזירות של שמשון הגיבור איננה יתרון על שאר בני האדם אלא תנאי קיומי
חם באתר
play3
בית המדרש
רצף הרמזים שרומזים לתאריך ה’ אייר תש”ח כתאריך הגאולה – הרב אייל ורד
רצף הרמזים שרומזים לתאריך ה' אייר תש"ח כתאריך הגאולה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
הבנת כח הכישוף בעולם לאור כשלון החרטומים בשחזור מכת הכינים – הרב אשר בוחבוט
הבנת כח הכישוף בעולם לאור כשלון החרטומים בשחזור מכת הכינים - הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
מושג שמירת הברית – לימוד בספר ‘מידות הראיה’ מאת הרב ליאור לביא
מושג שמירת הברית - לימוד בספר 'מידות הראיה' מאת הרב ליאור לביא
play3
בית המדרש
“צא מן החורבה” מבט חדש על מעשה רבי יוסי ואליהו הנביא בחורבה . הרב אייל ורד
"צא מן החורבה" מבט חדש על מעשה רבי יוסי ואליהו הנביא בחורבה . הרב אייל ורד
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
ההפרש בין קליטה חושית להבנה שכלית של סביבתנו ושל עצמנו  – הרב ראובן פיירמן
ההפרש בין קליטה חושית להבנה שכלית של סביבתנו ושל עצמנו - הרב ראובן פיירמן
play3
בית המדרש
אמצעים המסייעים ליצור קשר עם דברי תורה – הרב מאיר טויבר בלימוד בספר ‘נתיבות עולם’
אמצעים המסייעים ליצור קשר עם דברי תורה - הרב מאיר טויבר בלימוד בספר 'נתיבות עולם'