He

Fr

Es

Ru

En

נושא: -שיעורי פרשת השבוע-

play3
ההבדלים שבין עבודה זרה לבין אמונה טהורה
ההבדלים שבין עבודה זרה לבין אמונה טהורה
השורות הריקות שבין החומשים סקירה של חטא המרגלים
play3
השורות הריקות שבין החומשים סקירה של חטא המרגלים
סיקור חטא המרגלים לקראת פטירת משה רבנו
play3
סיקור חטא המרגלים לקראת פטירת משה רבנו
השגגה שברציחה אינה סעיף מקל כמו בעברות אחרות
play3
השגגה שברציחה אינה סעיף מקל כמו בעברות אחרות
על דבקות ועל חיבור בכלל
play3
על דבקות ועל חיבור בכלל
"ככל היוצא מפיו יעשה" – האם הדיבור כזה משמעותי ?
play3
"ככל היוצא מפיו יעשה" – האם הדיבור כזה משמעותי ?
play3
מדוע השכר על קנאותו של פנחס היא היפך הקנאות – השלום ?
מדוע השכר על קנאותו של פנחס היא היפך הקנאות – השלום ?
play3
הבחירה לראות לא טוב – בלעם
הבחירה לראות לא טוב – בלעם
play3
האם יתכן חינוך רק בנעימות בלי קשיחות ובלי הרמת קול ?
האם יתכן חינוך רק בנעימות בלי קשיחות ובלי הרמת קול ?
play3
"חוקים ומשפטים אותנו למדת"
"חוקים ומשפטים אותנו למדת"
play3
איך יתכן שחטא המרגלים קרה דווקא על ידי הגדולים שבישראל?
איך יתכן שחטא המרגלים קרה דווקא על ידי הגדולים שבישראל?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
צוחק מי שצוחק אחרון
צוחק מי שצוחק אחרון
play3
תופעת אלדד ומידד
play3
"מעשים בכל יום" – מעלת המעשים התדירים של האנשים הגדולים לעומת מעשים הרואיים יחידנים
"מעשים בכל יום" – מעלת המעשים התדירים של האנשים הגדולים לעומת מעשים הרואיים יחידנים
play3
"הכל או כלום" – הנזירות של שמשון הגיבור איננה יתרון על שאר בני האדם אלא תנאי קיומי
"הכל או כלום" – הנזירות של שמשון הגיבור איננה יתרון על שאר בני האדם אלא תנאי קיומי