Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ודברת בם

פרק 24
27 דקות
המצווה לכתוב ספר תורה
פרק 23
29 דקות
הדרכים לקנית התורה בשלמות
פרק 7
19 דקות
האם הריגת המצרי על ידי משה היתה כעונש או כהגנה ?
פרק 24
30 דקות
מחלוקת בגובה העיניים - האם קנאותו של פנחס משובחת ?
פרק 22
22 דקות
זאת חוקת התורה - או חוקת פרה אדומה ?
פרק 21
37 דקות
הרב מנחם בן יעקב: הסודות של שמשון שלא הכרתם
פרק 20
21 דקות
מדוע נתנה התורה במדבר ?
פרק 19
23 דקות
"ושממו עליה אויבכם" - הברכה שבקללה
פרק 18
29 דקות
ספירת העומר
פרק 14
31 דקות
שירת הים - מי ראוי לומר אותה המלאכים או ישראל ? ומדוע ?
פרק 8
32 דקות
מדוע נאבק יעקב עם המלאך ?
פרק 41
15 דקות
שבע דנחמתא
פרק 32
25 דקות
"עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם"
פרק 24
21 דקות
השראת השכינה במשכן בפעם בראשונה ומיתת בני אהרן נדב ואביהוא
דילוג לתוכן