He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכות כשרות

זהירות מדברים שלא מקפידים עליהם והם סכנות גדולות
play3
זהירות מדברים שלא מקפידים עליהם והם סכנות גדולות
חלב עכו"ם  – מדוע אסור לשתות חלב שחלבו גוי
play3
חלב עכו"ם – מדוע אסור לשתות חלב שחלבו גוי
מדוע אסור לאכול לחם שגוי אפה אותו ? גזרות חכמים בענייני מאכלות
play3
מדוע אסור לאכול לחם שגוי אפה אותו ? גזרות חכמים בענייני מאכלות
מה עושים אם בשר וחלב התערבו ?
play3
מה עושים אם בשר וחלב התערבו ?
דברים האסורים באכילה משום דם
play3
דברים האסורים באכילה משום דם
בדיקת ירקות מתולעים
play3
בדיקת ירקות מתולעים
אין לך משוקץ ומתועב לפני המקום יותר ממי שאוכל שקצים ורמשים
play3
אין לך משוקץ ומתועב לפני המקום יותר ממי שאוכל שקצים ורמשים
היסוד הרוחני שגורם את האיסור וההיתר של אכילת בעלי חיים מסויימים
play3
היסוד הרוחני שגורם את האיסור וההיתר של אכילת בעלי חיים מסויימים
"האדם על שולחנו יבחן מי הוא, ושם יתגלו ויתפרסמו מדותיו"
play3
"האדם על שולחנו יבחן מי הוא, ושם יתגלו ויתפרסמו מדותיו"
מה שאדם אוכל משפיע על מוחו . אם אכל דברים טמאים – מוחו מיטמטם
play3
מה שאדם אוכל משפיע על מוחו . אם אכל דברים טמאים – מוחו מיטמטם
מטרת האכילה – החזקת הנשמה בגוף – קיומנו בעולם הזה
play3
מטרת האכילה – החזקת הנשמה בגוף – קיומנו בעולם הזה
הלכות מגדריות שנועדו למנוע את הטשטוש והערבוב בין גברים ונשים
play3
הלכות מגדריות שנועדו למנוע את הטשטוש והערבוב בין גברים ונשים
שיטות ריפוי שמסתמכות על פולחן עבודה זרה
play3
שיטות ריפוי שמסתמכות על פולחן עבודה זרה
הרב מרדכי ענתבי: כשרות – לא רק באוכל
play3
הרב מרדכי ענתבי: כשרות – לא רק באוכל
דברים האסורים משום סכנה
play3
דברים האסורים משום סכנה
יין נסך וסתם יינם של גוים
play3
יין נסך וסתם יינם של גוים
דברים האסורים באכילה משום סכנה
play3
דברים האסורים באכילה משום סכנה
דיני הכשר כלים
play3
דיני הכשר כלים
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים – הרב אייל ורד
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים – שיעור מיוחד לשנה החדשה – הרב חגי לונדין
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
ניוזלטר
שו"ת
Shape-7
מוזיקה
כחיות הנוהמות ביער: ביצוע מיוחד של שלמה כץ וניסים בלאק
כחיות הנוהמות ביער: ביצוע מיוחד של שלמה כץ וניסים בלאק
play3
מגזין
"צריך להקשיב לרחשי ההוויה"; שיחת עומק אישית עם הצייר יואל בן הרוש
"צריך להקשיב לרחשי ההוויה"; שיחת עומק אישית עם הצייר יואל בן הרוש
play3
בית המדרש
כי אנו עמך ואתה אלוהינו: שירה מכל הלב – הרב דניאל כהן
כי אנו עמך ואתה אלוהינו: שירה מכל הלב - הרב דניאל כהן
'יהדות בקטנה' – חג הסוכות: הרב חגי לונדין
'יהדות בקטנה' - חג הסוכות: הרב חגי לונדין