He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכות כשרות

play3
זהירות מדברים שלא מקפידים עליהם והם סכנות גדולות
זהירות מדברים שלא מקפידים עליהם והם סכנות גדולות
חלב עכו"ם  – מדוע אסור לשתות חלב שחלבו גוי
play3
חלב עכו"ם – מדוע אסור לשתות חלב שחלבו גוי
מדוע אסור לאכול לחם שגוי אפה אותו ? גזרות חכמים בענייני מאכלות
play3
מדוע אסור לאכול לחם שגוי אפה אותו ? גזרות חכמים בענייני מאכלות
מה עושים אם בשר וחלב התערבו ?
play3
מה עושים אם בשר וחלב התערבו ?
דברים האסורים באכילה משום דם
play3
דברים האסורים באכילה משום דם
בדיקת ירקות מתולעים
play3
בדיקת ירקות מתולעים
אין לך משוקץ ומתועב לפני המקום יותר ממי שאוכל שקצים ורמשים
play3
אין לך משוקץ ומתועב לפני המקום יותר ממי שאוכל שקצים ורמשים
play3
היסוד הרוחני שגורם את האיסור וההיתר של אכילת בעלי חיים מסויימים
היסוד הרוחני שגורם את האיסור וההיתר של אכילת בעלי חיים מסויימים
play3
"האדם על שולחנו יבחן מי הוא, ושם יתגלו ויתפרסמו מדותיו"
"האדם על שולחנו יבחן מי הוא, ושם יתגלו ויתפרסמו מדותיו"
play3
מה שאדם אוכל משפיע על מוחו . אם אכל דברים טמאים – מוחו מיטמטם
מה שאדם אוכל משפיע על מוחו . אם אכל דברים טמאים – מוחו מיטמטם
play3
מטרת האכילה – החזקת הנשמה בגוף – קיומנו בעולם הזה
מטרת האכילה – החזקת הנשמה בגוף – קיומנו בעולם הזה
play3
הלכות מגדריות שנועדו למנוע את הטשטוש והערבוב בין גברים ונשים
הלכות מגדריות שנועדו למנוע את הטשטוש והערבוב בין גברים ונשים
play3
שיטות ריפוי שמסתמכות על פולחן עבודה זרה
שיטות ריפוי שמסתמכות על פולחן עבודה זרה
play3
הלכות איסורי הנאה מעבודה זרה
הלכות איסורי הנאה מעבודה זרה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
דברים האסורים משום סכנה
דברים האסורים משום סכנה
play3
יין נסך וסתם יינם של גוים
יין נסך וסתם יינם של גוים
play3
דברים האסורים באכילה משום סכנה
דברים האסורים באכילה משום סכנה
play3
דיני הכשר כלים