He

Fr

Es

Ru

En

נושא: סיפורי תנאים

play3
"הריני נוטע" ! הזקן, אדריאנוס קיסר ועץ התאנה
"הריני נוטע" ! הזקן, אדריאנוס קיסר ועץ התאנה
"חפץ חיים" – על חיים ועל איכות חיים
play3
"חפץ חיים" – על חיים ועל איכות חיים
על חסיד ואשתו הכשרה – ועל אומנות ההווה
play3
על חסיד ואשתו הכשרה – ועל אומנות ההווה
נהר הדמעות של רבי יצחק מוורקי – סיפור לקראת צום
play3
נהר הדמעות של רבי יצחק מוורקי – סיפור לקראת צום
בור סוד שאינו מאבד טיפה' –  רבי אליעזר בן הורקנוס- חלק ב'
play3
בור סוד שאינו מאבד טיפה' – רבי אליעזר בן הורקנוס- חלק ב'
מעשה מרבי אליעזר בן הורקנוס
play3
מעשה מרבי אליעזר בן הורקנוס
ריש לקיש ורבי יוחנן – על האמת ועל השלום
play3
ריש לקיש ורבי יוחנן – על האמת ועל השלום
play3
מעשה באבא אומנא – ועמך כולם צדיקים
מעשה באבא אומנא – ועמך כולם צדיקים
play3
אנשי הגשם – על אבא חלקיה ואשתו
אנשי הגשם – על אבא חלקיה ואשתו
play3
אשר ברא אלוהים לעשות' – בין רבי עקיבא לטורנוסרופוס הרשע
אשר ברא אלוהים לעשות' – בין רבי עקיבא לטורנוסרופוס הרשע
play3
על ידי סיפורי צדיקים אפשר לפעול ישועות
על ידי סיפורי צדיקים אפשר לפעול ישועות
play3
"אנן בחביבותא תליא מילתא" – סוד החבורה הקדושה של רבי שמעון
"אנן בחביבותא תליא מילתא" – סוד החבורה הקדושה של רבי שמעון
play3
"אלף זו למה נכתבה" – על תחילתו של רבי עקיבא
"אלף זו למה נכתבה" – על תחילתו של רבי עקיבא
play3
מעשה מרב ובן יחיד'  על מאור  גדול שמכבה את המאור הקטן, על שחרור והחזקה
מעשה מרב ובן יחיד' על מאור גדול שמכבה את המאור הקטן, על שחרור והחזקה
play3
מעשה ברבי אלעזר ברבי שמעון- על הגנה, קבלה,  ודמות סבא שנגלית
מעשה ברבי אלעזר ברבי שמעון- על הגנה, קבלה, ודמות סבא שנגלית
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"אבא אומנא" – שיעור בשבח האנשים הפשוטים
"אבא אומנא" – שיעור בשבח האנשים הפשוטים
play3
רבי עקיבא איש צנוע' על דרכו של רבי עקיבא ללימוד תורה.
רבי עקיבא איש צנוע' על דרכו של רבי עקיבא ללימוד תורה.
play3
להיות חסיד – שיעור לקראת יט כסלו
להיות חסיד – שיעור לקראת יט כסלו
play3
"קם רבה ושחטיה לרבי זירא"
"קם רבה ושחטיה לרבי זירא"