פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

נושא: סיפורי תנאים

פרק 27
42 דקות
"הריני נוטע" ! הזקן, אדריאנוס קיסר ועץ התאנה
פרק 26
41 דקות
"חפץ חיים" - על חיים ועל איכות חיים
פרק 25
34 דקות
על חסיד ואשתו הכשרה - ועל אומנות ההווה
פרק 24
39 דקות
נהר הדמעות של רבי יצחק מוורקי - סיפור לקראת צום
פרק 23
40 דקות
בור סוד שאינו מאבד טיפה' - רבי אליעזר בן הורקנוס- חלק ב'
פרק 22
44 דקות
מעשה מרבי אליעזר בן הורקנוס
פרק 21
46 דקות
ריש לקיש ורבי יוחנן - על האמת ועל השלום
פרק 20
43 דקות
הרב אייל ורד: בכל אחד יש נקודת צדיק
פרק 19
37 דקות
אנשי הגשם - על אבא חלקיה ואשתו
פרק 18
40 דקות
אשר ברא אלוהים לעשות' - בין רבי עקיבא לטורנוסרופוס הרשע
45 דקות
על ידי סיפורי צדיקים אפשר לפעול ישועות
43 דקות
"אנן בחביבותא תליא מילתא" - סוד החבורה הקדושה של רבי שמעון
47 דקות
"אלף זו למה נכתבה" - על תחילתו של רבי עקיבא
פרק 17
50 דקות
מעשה מרב ובן יחיד' על מאור גדול שמכבה את המאור הקטן, על שחרור והחזקה
פרק 16
50 דקות
מעשה ברבי אלעזר ברבי שמעון- על הגנה, קבלה, ודמות סבא שנגלית
פרק 15
48 דקות
"אבא אומנא" - שיעור בשבח האנשים הפשוטים
42 דקות
רבי עקיבא איש צנוע' על דרכו של רבי עקיבא ללימוד תורה.
פרק 1
42 דקות
להיות חסיד - שיעור לקראת יט כסלו
48 דקות
"קם רבה ושחטיה לרבי זירא"
פרק 3943
56 דקות
כמעיין המתגבר

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן