He

Fr

Es

Ru

En

נושא: כוזרי - ריה"ל

הרב אורי שרקי: חכמי ישראל יכלו לזכות בפרס נובל?
play3
הרב אורי שרקי: חכמי ישראל יכלו לזכות בפרס נובל?
מדוע לא נתנה תורה לכל באי עולם ?
play3
מדוע לא נתנה תורה לכל באי עולם ?
התנצלויות בעניין חטא העגל
play3
התנצלויות בעניין חטא העגל
חטא העגל על פי ה'כוזרי'
play3
חטא העגל על פי ה'כוזרי'
האם התגלות ה' במעמד סותרת את עקרון אי ההגשמה ביחס לבורא?
play3
האם התגלות ה' במעמד סותרת את עקרון אי ההגשמה ביחס לבורא?
הנבואה היא תופעה שמקורה מחוץ לאדם
play3
הנבואה היא תופעה שמקורה מחוץ לאדם
כיצד קמה דת היהדות ?
play3
כיצד קמה דת היהדות ?
"כי הוא אמר ויהי"
play3
"כי הוא אמר ויהי"
הפילוסוף לא נשען על דעות שקדמו לו אלא סומך על שכלו בלבד
play3
הפילוסוף לא נשען על דעות שקדמו לו אלא סומך על שכלו בלבד
תמצית ספר יצירה זמן חיבורו   וזהות מחברו
play3
תמצית ספר יצירה זמן חיבורו וזהות מחברו
האם הלשונות הן קדמוניות ?
play3
האם הלשונות הן קדמוניות ?
משל הגרגיר שנרקב באדמה אל ישראל בגלות
play3
משל הגרגיר שנרקב באדמה אל ישראל בגלות
מדרגת משה רבנו
play3
מדרגת משה רבנו
יציאת מצרים כיסוד האמונה
play3
יציאת מצרים כיסוד האמונה
הפילוסוף לעומת החכם
play3
הפילוסוף לעומת החכם
בקשת המופת להוכחת דבר האלוה לבני האדם
play3
בקשת המופת להוכחת דבר האלוה לבני האדם
"בדבר מהות האלוה נחלקו בני האדם"
play3
"בדבר מהות האלוה נחלקו בני האדם"
המופת היא הוכחה שאיננה ניתנת לסתירה
play3
המופת היא הוכחה שאיננה ניתנת לסתירה
חם באתר
play3
בית המדרש
העבודה האישית של קליטת התורה בנו – הרב מאיר טויבר
העבודה האישית של קליטת התורה בנו - הרב מאיר טויבר
29 דקות
play3
בית המדרש
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה – הרב דב ביגון
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים?  – הרב חגי לונדין
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים? - הרב חגי לונדין
42 דקות
play3
בית המדרש
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד"ר מיכאל אבולעפיה
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד''ר מיכאל אבולעפיה
25 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
בית המדרש
'ויאהבה' – על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות – הרב אייל ורד
'ויאהבה' - על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
Shape-7
מוזיקה
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
play3
בית המדרש
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון