He

Fr

Es

Ru

En

נושא: כוזרי - ריה"ל

play3
מדוע לא נתנה תורה לכל באי עולם ?
מדוע לא נתנה תורה לכל באי עולם ?
התנצלויות בעניין חטא העגל
play3
התנצלויות בעניין חטא העגל
חטא העגל על פי ה'כוזרי'
play3
חטא העגל על פי ה'כוזרי'
האם התגלות ה' במעמד סותרת את עקרון אי ההגשמה ביחס לבורא?
play3
האם התגלות ה' במעמד סותרת את עקרון אי ההגשמה ביחס לבורא?
הנבואה היא תופעה שמקורה מחוץ לאדם
play3
הנבואה היא תופעה שמקורה מחוץ לאדם
כיצד קמה דת היהדות ?
play3
כיצד קמה דת היהדות ?
"כי הוא אמר ויהי"
play3
"כי הוא אמר ויהי"
play3
הפילוסוף לא נשען על דעות שקדמו לו אלא סומך על שכלו בלבד
הפילוסוף לא נשען על דעות שקדמו לו אלא סומך על שכלו בלבד
play3
תמצית ספר יצירה זמן חיבורו   וזהות מחברו
תמצית ספר יצירה זמן חיבורו וזהות מחברו
play3
האם הלשונות הן קדמוניות ?
האם הלשונות הן קדמוניות ?
play3
משל הגרגיר שנרקב באדמה אל ישראל בגלות
משל הגרגיר שנרקב באדמה אל ישראל בגלות
play3
מדרגת משה רבנו
מדרגת משה רבנו
play3
יציאת מצרים כיסוד האמונה
יציאת מצרים כיסוד האמונה
play3
הפילוסוף לעומת החכם
הפילוסוף לעומת החכם
play3
בקשת המופת להוכחת דבר האלוה לבני האדם
בקשת המופת להוכחת דבר האלוה לבני האדם
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"בדבר מהות האלוה נחלקו בני האדם"
"בדבר מהות האלוה נחלקו בני האדם"
play3
המופת היא הוכחה שאיננה ניתנת לסתירה
המופת היא הוכחה שאיננה ניתנת לסתירה
play3
אמונת הנצרות בדבר החלפת עם ישראל
אמונת הנצרות בדבר החלפת עם ישראל