יום העליה | הדלקת נרות: Shabbat HaGadol | הבדלה: Parashat Tzav (ירושלים)

נושא: כוזרי - ריה"ל

פרק 115
11 דקות
הצות צריכות להיעשות על צד השלמות - סיום ספר הכוזרי
פרק 113
55 דקות
מציאות הנפש בתנועות וההרגש לחיים
פרק 112
53 דקות
אם לבורא לא חסר דבר כיצד יש לו רצון ?
פרק 111
55 דקות
סקירה אודות כוחות הנפש
פרק 110
58 דקות
דעת הפילוסופיה בעניין בריאת העולם
פרק 109
57 דקות
כת המדברים
פרק 108
52 דקות
הרב אורי שרקי: חכמי ישראל יכלו לזכות בפרס נובל?
פרק 107
52 דקות
העולם הערכי שמתאר ספר יצירה
פרק 114
52 דקות
"עתה ידעתי" - האם הבורא צריך נסיון כדי להגיע לידיעה ?
פרק 17
42 דקות
מדוע לא נתנה תורה לכל באי עולם ?
פרק 106
38 דקות
לפעולה האלוהית יש לבושים שונים
פרק 16
42 דקות
התנצלויות בעניין חטא העגל
פרק 105
43 דקות
הקשר בין תנועת הגלגלים וצרופי אותיות
פרק 15
48 דקות
חטא העגל על פי ה'כוזרי'
פרק 14
46 דקות
האם התגלות ה' במעמד סותרת את עקרון אי ההגשמה ביחס לבורא?
פרק 104
40 דקות
מגמת ספר יצירה היא לגלות את האחדות שבריבוי
פרק 13
43 דקות
הנבואה היא תופעה שמקורה מחוץ לאדם
פרק 103
40 דקות
"אחד על גבי שלושה ושלושה על גבי שבעה" - החלוקה שבין אותיות האלפא ביתא
פרק 12
41 דקות
כיצד קמה דת היהדות ?
פרק 102
42 דקות
שלמות לשון הקודש

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!