He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שבת

פרק 2
2 דקות
איך להיות בשמחה? לרב ביגון יש תשובה!
פרק 7
23 דקות
מקומה של האשה בבית היהודי ביום השבת
פרק 6
26 דקות
"שמור וזכור" מה עניין הכפילות בציווי?
פרק 5
23 דקות
מה מיוחד בכל אחד מחלקי יום בשבת?
פרק 4
24 דקות
למה התפילה בשבת שונה מיום חול?
פרק 3
22 דקות
מה עניין הסעודות ביום השבת?
פרק 2
21 דקות
למה כולם צריכים לשבות דווקא ביום השביעי?
פרק 1
24 דקות
מה עניין השביתה ביום השבת?
פרק 594
3 דקות
משחק "רמי קוביות" בשבת
פרק 589
2 דקות
שניים מקרא ואחד תרגום
פרק 585
3 דקות
הנחת מאכל נוזלי על הפלאטה בשבת
פרק 560
1 דקות
חורבן טור שמעון
פרק 540
2 דקות
האם מותר לשרוק עם האצבעות בשבת?
פרק 403
4 דקות
תפילת מנחה ותוספת שבת
פרק 397
3 דקות
טילטול פלאפון וכרטיס נסיעה לצורך מוצאי שבת
4 דקות
מנהג אמירת ששת המזמורים בקבלת שבת
פרק 238
2 דקות
כיצד משתלטים על הלכות שבת ?
5 דקות
"טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון"- למה דווקא הודאה ?
פרק 148
2 דקות
האם מותר לקרוא עיתונים ועלונים בשבת ?
פרק 130
3 דקות
כיצד ניתן 'להשתלט' על כל ההלכות ולזכור אותן ?
דילוג לתוכן