פרשת: נשא | הדלקת נרות: 18:55 | הבדלה: 20:18 (ירושלים) 

נושא: כשרות

פרק 717
3 דקות
האם יש בעיה באכילת שום בצל וביצה שעבר עליהם הלילה?
פרק 495
4 דקות
אכילה ושתיה במקום שאינו מחזיק תעודת כשרות
פרק 400
2 דקות
מהו יין נסך שאסור בשתייה או בהנאה? מה דין "חומץ בן יין" שמקורו במפעל של גויים ?
פרק 399
2 דקות
כשרויות של מוצרים ושל מסעדות
פרק 144
3 דקות
על אילו כשרויות ניתן לסמוך ?
פרק 53
1 דקות
האם צריך הכשר על עופות ? הרי השוחט יהודי ?

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!