פרשת: וישב | הדלקת נרות: 15:55 | הבדלה: 17:15 (ירושלים) 

נושא: הילולות כללי

9 דקות
דברים לזכרו של הרב יצחק כדורי זצ"ל זקן המקובלים . הרב מרדכי ענתבי
17 דקות
דברים לזכרו של הרב יהודה עובדיה זצ"ל
13 דקות
הרב שלמה גורן, מענקי הרוח של דורנו: הרב מרדכי ענתבי
13 דקות
דברים לזכרו של חכם נעים בן אליהו זצ"ל
28 דקות
מיהו הרב חיים דוד הלוי זצ"ל ודרכי פסיקתו
11 דקות
הרב יוסף ענתבי זצ"ל
12 דקות
רבי דוד בן שמעון זצ"ל - 'צוף דב"ש'
9 דקות
דברים לזכרו של הרב אברהם צוקרמן זצ"ל
4 דקות
דמותו של מחנך דגול
4 דקות
דברים לזכרו של הרב אברהם צוקרמן זצ"ל
2 דקות
ממידותיו והנהגותיו של הרב אברהם צוקרמן זצ"ל
36 דקות
האר"י - רבנו יצחק לוריא זצ"ל
11 דקות
"הכוונה המצויה בחסידים אשר טרחו והשתדלו להשיגה..."
7 דקות
רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל
7 דקות
רבנו משה בן מימון - הרמב"ם
47 דקות
על הנהגה רוחנית בכלל ולדורינו - דברים לזכרו של הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל
14 דקות
רבי ישראל בעל שם טוב זצ"ל מייסד החסידות
8 דקות
הרב עוזי קלכהיים ז"ל
7 דקות
רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקאמארנא זצ"ל
6 דקות
הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן