He

Fr

Es

Ru

En

נושא: פינות על הפרשה

play3
מלחמת החיים התמידית – מלחמת האדם ביצר הרע
מלחמת החיים התמידית - מלחמת האדם ביצר הרע
עדות ה' על קדושת משפחות ישראל
play3
עדות ה' על קדושת משפחות ישראל
המדבר – מקום ההקשבה
play3
המדבר – מקום ההקשבה
"כי יהיה להם דבר בא אלי" – יחס הדיין אל הטענה ולא אל הטוענים
play3
"כי יהיה להם דבר בא אלי" – יחס הדיין אל הטענה ולא אל הטוענים
הירידות והעליות משלימות אחת את השניה
play3
הירידות והעליות משלימות אחת את השניה
עם ישראל מתחיל להופיע
play3
עם ישראל מתחיל להופיע
מדוע שונה מצוות שכחת העומרים בשדה מכל המצוות שבתורה שצריכות כוונה כדי לקיימן ?
play3
מדוע שונה מצוות שכחת העומרים בשדה מכל המצוות שבתורה שצריכות כוונה כדי לקיימן ?
play3
הפטרת פרשת שמיני – "ויוסף עוד דוד"
הפטרת פרשת שמיני – "ויוסף עוד דוד"
play3
הפטרת פרשת תזריע – "ואיש בא מבעל שלשה"
הפטרת פרשת תזריע – "ואיש בא מבעל שלשה"
play3
הפטרת פרשת מצורע – "וארבעה אנשים היו מצורעים"
הפטרת פרשת מצורע – "וארבעה אנשים היו מצורעים"
play3
"ויחד יתרו" – מחלוקת רב ושמואל כיצד נהג יתרו
"ויחד יתרו" – מחלוקת רב ושמואל כיצד נהג יתרו
play3
הפטרה לשבת חנוכה – "רני ושמחי בת ציון"
הפטרה לשבת חנוכה – "רני ושמחי בת ציון"
play3
הפטרה לשבת ראש חודש – "כה אמר ה' השמים כסאי"
הפטרה לשבת ראש חודש – "כה אמר ה' השמים כסאי"
play3
הפטרת שחרית של יום הכיפורים – "ואמר סולו סולו פנו דרך"
הפטרת שחרית של יום הכיפורים – "ואמר סולו סולו פנו דרך"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
הפטרת פרשת צו – "כה אמר ה' צבאות… עולותיכם ספו על זבחיכם"
הפטרת פרשת צו – "כה אמר ה' צבאות… עולותיכם ספו על זבחיכם"
play3
הפטרת פרשת ויקרא – "עם זו יצרתי לי"
הפטרת פרשת ויקרא – "עם זו יצרתי לי"
play3
הפטרת פרשת פקודי – "ויעש חירום את הכירות"
הפטרת פרשת פקודי – "ויעש חירום את הכירות"