Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הרב אברהם שפירא זצ"ל

8 דקות
אזכרה במלאת שנה לפטירתו של הגאון הרב אברהם שפירא זצל
31 דקות
אזכרה במלאת שנה לפטירתו של הגאון הרב אברהם שפירא זצל
19 דקות
אזכרה במלאת שנה לפטירתו של הגאון הרב אברהם שפירא זצל
201 דקות
אזכרה במלאת שנה לפטירתו של הגאון הרב אברהם שפירא זצל
231 דקות
אזכרת יום השלושים למרן הרב אברהם שפירא זצל
3 דקות
מעלת זיכוי הרבים והחיוב לעסוק בו
מסע הלוויה של מורינו ורבינו הרב אברהם אלקנה שפירא זצ”ל
70 דקות
מסע הלוויה של מורינו ורבינו הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל